Aktuelt

Grønsund Havbrug ASC certificeret

15.1.2019: Endnu et havbrug er blevet ASC certificeret.  

 

 

Grønsund Havbrug, ejet af AquaPri A/S og beliggende i farvandet nord for Falster, har opnået ASC-certificering. ASC-mærket er en garanti for en høj kvalitet af både arbejdsvilkår, fiskefoder, dyrevelfærd og miljø.

Du kan læse hele nyheden i denne pressemeddelelse link

 

 

40-45 % af dambrugsproduktionen er ASC certificeretcertificeret

Der er nu 21 ASC certificerde dambrug i Danmark, svarende til godt 40 % af dambrugsproduktionen. Derudover er også to havbrug certificeret.  

 

Aarø Havbrug ved Snaptun Frysehus certificeret

 

 

 

”Musholm Vest” er Danmarks første ASC-certificerede havbrug

Musholm A/S har som det første havbrug i Danmark netop opnået den globale ASC certificering på havbruget vest for Musholm ø i Storebælt

 

”I Danmark har vi tradition for høje standarder for miljø og ansvarlighed for dambrug og havbrug, og nu har vi ASC-certificeringen til at dokumentere det”, siger Ivan Bundgaard, Formand for Dansk Akvakultur. 

 

”Kunderne efterspørger dokumentation for, at ørreder fra vore havbrug er opdrættet ansvarligt og under hensyn til natur og miljø.  I Musholm er vi meget optaget af at være en ansvarlig drevet akvakulturvirksomhed.  ASC-certificeringen hjælper os med at beskrive de mange processer ned til mindste detalje og skabe forbedringer af de enkelte arbejdsgange efter ASC’s retningslinjer” siger direktør Niels Dalsgaard.

 

ASC (Aquaculture Stewardship Council) er en uafhængig global certificering for ansvarlig akvakultur. WWF (World Wide Fund for Nature) er en af samarbejdspartnere bag udviklingen af de globale ASC-standarder, som  sætter høje krav til miljø, beskyttelse af vilde fiske- og dyrebestande, ansvarlig anvendelse af ressourcer, dyresundhed og social ansvarlighed. De vigtigste kommercielle opdrætsarter, som fx ørred og laks har deres egen standard under ASC. 

 

 

Rakkeby Dambrug ASC Certificeret

Rakkeby Dambrug ved AquaPri modtog 29. januar ASC Certificering

 

 

ASC standard for foder

En fælles ASC Standard for foder for alle ASC arter er under udvikling. Første forslag til foder standarden er i høring til 11. september 2015.

 

Mere info se: 

http://www.asc-aqua.org/index.cfm?act=update.detail&uid=324&lng=1

 

Munkbro Dambrug certificeret juni 2015

Munkbro Dambrug opnåede  ASC certificering 4. juni 2015 se artikkel i Holstebro Dagblad fra Audit hent

Udover at kunne sælge ASC certificerede yngel, vil der i Munkbro Fiskesø fremover udsættes ASC certificerede ørreder http://www.munkbro-fiskesoe.dk/

 

 

ASC er i gang med en revision af bl.a. laksestandarden (havbrug). Dansk Akvakultur har indsendt flg. bemærkning hent

 

6. 2.15 ASC certificat til Ny Mølle og Mølbak

Ny Mølle Dambrug og Mølbak Dambrug fik 6. februar 2015 ASC certifikatet.

 

Hermed er produktionskapaciteten knap 4.00 tons ASC ørreder om året svarende til ca. 12 % af den danske kapacitet.

 

 

 

 P1020306

1.9.14 Fire ASC certificrede dambrug 

I slutningen af august opnåede Ejstrupholm Dambrug, Nørre Vium Dambrug og Abild Dambrug  også ASC certifikatet, så der nu er fire ASC certificerede dambrug i Danmark og i verden.

 

Der blev holdt Temamøde om ASC certificering

3. september 2014  på Ferskvandscentret 

 

 

DSC 1105

3. 7. 2014: Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug

Christiansminde Dambrug i Holstebro er verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dermed tages første skridt mod branchens målsætning om, at alle konventionelt opdrættede ferskvandsørreder til detailhandlen skal være ASC-certificerede.

 

Dansk Akvakultur har ambitioner om at være en branche, hvor alle konventionelt opdrættede ferskvandsørreder, der sælges til detailhandlen, skal være ASC-certificerede. Med certificeringen af Christiansminde Dambrugs kom Dansk Akvakultur et skridt nærmere at indfri deres mål. Efter den omfattende godkendelsesproces, kan dambruget i Christiansminde bryste sig af ASC-anerkendelsen, som blandt andre WWF står bag.

 

”Kunderne efterspørger ansvarlige produkter og har gjort det i flere år. I Danmark har vi tradition for høje standarder til miljø og ansvarlighed, og nu har vi ASC-certificering til at bevise det. Vi har altid haft fokus på ansvarligt opdræt, men vi kan nu dokumentere alt ned i mindste detalje og har fået endnu større klarhed over de enkelte processer. Med ASC-certificeringen kan vi have ryggen helt fri og være stolte over, at vi leverer et ordentligt produkt,” siger Niels Wittus, der er fiskemester på Christiansminde Dambrug.

 

Det er det internationale certificeringsbureau Bureau Veritas, der står for ASC-certificeringen, og flere danske dambrug er ved at afslutte certificeringsprocessen.

 

”ASC-standarden har høje krav til miljø, etik og dyrevelfærd. Samtidigt dækker standarden alle produktionstyper, recirkulering og gennemstrømningsanlæg, og hver fiskeart har sin egen ASC-standard. Med standarden kan virksomheden dokumentere sit systematiske arbejde med at skabe og vedligeholde en bæredygtig organisation samt dokumentere, at produktionen af det færdige fiskeprodukt kommer fra en bæredygtig ressource.” Siger Jacob Færgemand, der er Country Chief Executive hos Bureau Veritas, der har stået for at gennemføre certificeringen.

  

Havbrug09.04 2014: Dambrug er tæt på ASC-målstregen

ASC-certificeringen kan nu skimtes i horisonten for de dambrug, som har haft besøg af auditører fra Bureau Veritas. Dambrugene har modtaget rapporterne med eventuelle anmærkninger, som skal adresseres inden den endelige certificering kan finde sted.

 

Den endelige ASC-certificering nærmer sig nu for de fire dambrug, der er blevet kigget grundigt efter i sømmene af uafhængige auditører fra Bureau Veritas.

 

Ifølge Niels Wittus, som er daglig bestyrer af Christiansminde Dambrug, har der aldrig været sat spørgsmålstegn ved, om mærkningen var noget, som dambruget skulle stræbe efter.

 

”Vi ønsker certificeringen, så vi kan levere det produkt, som indkøbernes kunder efterspørger. Det er jo en global certificering, men vi er glade for at bidrage til, at Danmark er et forgangsland, når det kommer til ansvarligt opdræt,” udtaler Niels Wittus.

 

”For at opnå ASC-certificeringen lægges der stor vægt på, at vi kan dokumentere alle dele af vores produktion. I forberedelsen til auditeringen har vi gennemgået hele vores dambrug, og vi har opnået en fornyet indsigt i vores arbejdsmetoder. Det har krævet mange ressourcer at komme hertil, men det er det hele værd, hvis vi som forventet opnår certificeringen,” fortsætter Niels Wittus.

 

Dambrugene har nu modtaget den foreløbige rapport og har mulighed for at kommentere eventuelle mangler. Herefter kan den endelige certificering af dambrugene finde sted i maj.


 

 

Dambrug2

11.03 2014: Vejen er banet for de første ASC-certificeringer

Efter gennemgang og godkendelse af flere pilotforsøg er ASC-manualen for certificering af ferskvandsørreder nu på plads. Manualen giver klare retningslinjer til både opdrættere og de auditører, der udfører certificeringerne.

 

Den nye manual for ASC-certificering for ferskvandsopdrættede ørreder er nu klar. Manualen giver opdrætterne klare retningslinjer for, hvad det kræver at blive certificeret, og hvordan man som opdrætter overholder ASC-ordningens standarder.

 

Inspektørerne uddannes

En gruppe auditører er blevet uddannet i manualens certificeringskrav og er nu klar til at certificere dambrug. De første fire certificeringer af ørreddambrug vil finde sted i Danmark i slutningen af marts, og certificeringen vil foretages af Bureau Veritas. 

 

”Når vi arbejder med en ny standard, er det vigtigt, at auditørerne har en god forståelse af både indholdet og hensigten med manualen. På den måde sikres en troværdig og entydig certificering,” siger Bas Geerts, som er Standards Director for ASC på globalt plan.

 

Manualen for ASC-certificering indeholder retningslinjer, som er specifikke for hver fiskeart, hvilket kræver omfattende træning af auditørerne. Auditørerne bliver ASC-ordningens ansigter udadtil, og den feedback de modtager, vil være med til at skabe fremtidens ASC-program.

 

Gennemsigtig proces

En ASC-certificering oplyses mindst 30 dage inden auditørerne kommer på besøg. Når opdrættet er gennemgået, sendes en rapport til ASC. Denne rapport vil være offentlig på ASC’s hjemmeside i en periode på 10 hverdage, hvor det er muligt at komme med indvendinger, som efterfølgende indarbejdes i en opdateret rapport, som udgør fundamentet for selve certificeringen. Alle færdige rapporter vil blive offentliggjort på ASC’s hjemmeside.  På den måde sikres en gennemsigtighed i ASC certificeringen.

 


  

Logoer

13.02 2014: OL i Rio støtter ASC- og MSC-mærket 

 

Den olympiske komite indgik i december 2013 en aftale om, at man ville promovere både ASC- og MSC-mærket fisk og skaldyr ved de olympiske lege i Rio i 2016. 

 

I løbet af de olympiske lege og de paralympiske lege serveres der ca. 14 millioner måltider til atleter, officals og pressefolk fordelt på 27 dage. Aftalen med den olympiske komite betyder, at al skalddyr og fisk der bliver serveret under legene er vildtfanget (MSC) eller opdrættet (ASC) på en ansvarlig måde.

 

Den olympiske komite har valgt at gå den ansvarlige vej, når det kommer til fødevarer til legene, og håbet er, at minimere de negative påvirkninger på miljøet. Når alle øjne rettes mod Rio og de olympiske lege er håbet også, at denne aftale kan promovere bæredygtig udvikling og øge folks bevidsthed omkring vores miljømæssige påvirkning.

 

"Den olympiske komite deler visionen for ASC og MSC om at konservere, beskytte, forbedre og støtte vores naturlige resurser, som inkluderer biologisk diversitet på verdensplan", udtaler Laurent Viguié, som er den brasilianske manager for ASC og MSC.

 

Du kan læse den engelske pressemeddelelse om aftalen her.