ASC-mærkningens samarbejdspartnere

Indkøb

Ambitionen om at få ASC-certificeret samtlige danske konventionelt opdrættede ferskvandsørreder deles af hele branchen. Derfor har Dansk Akvakultur en række samarbejdspartnere.

Stiftere

WWF 1

WWF

Medstifter af ASC og sponsor

 

IDH Logo Liggend Rood Rgb

IDH

Medstifter af ASC og sponsor

 

 Samarbejdspartnere

Siden WWF tog initiativ til ASC-mærkning af ørreder i 2008, har FTAD (Freshwater Trout Aquaculture Dialogue) involveret mere end 200 producenter, NGO'er, udviklingsorganisationer, forskere, beslutningstagere og uafhængige konsulenter. Bag udviklingen af standarderne for ASC-certificeringen af ørreder står derfor en bred og kompetent gruppe af samarbejdspartnere. ASC-ordningen promoveres blandt andre af WWF:

 

”Akvakultursektoren er en af de hurtigst voksende fødevaresektorer på verdensplan med årlige vækstrater på 9 procent. Derfor er vi også nødt til at gøre noget her og nu for at påvirke udviklingen i den rigtige retning, så opdræt af fisk og skaldyr vil gavne både naturen og os mennesker. Hvis man vil støtte den udvikling som forbruger, skal man vælge ASC- certificerede produkter, som i de kommende år vil vokse, og som man vil kunne finde flere og flere produkter af i danske supermarkeder.”

                                         - Christoph Mathiesen, programleder hos WWF

 

Desuden står der en stærk, repræsentativ og samlet branche bag certificeringen i Danmark. Eksempelvis Aller Aqua, som med en ASC-pilotcertificering udvikler og producerer ansvarligt fiskefoder:


"Dansk Akvakultur er en professionel og dedikeret brancheorganisation, som i arbejdet for ASC-mærkningen forstår at samle interessenter på tværs af værdikæden for opdrætsfisk. Vi har en fælles interesse i at være med til at skabe de bedst mulige rammevilkår for produktion af opdrætsfisk i Danmark, og for Aller Aqua ligger deltagelsen i ASC-samarbejdet i naturlig forlængelse af vort arbejde med at sikre bl.a. sporbarhed og bæredygtighed i produktion af foder til opdrætsfisk."

                                                   - Ole Schmidt, markedschef i Aller Aqua