FAQ

Natur

ASC kort fortalt

1. Hvad er ASC?

ASC er en globalt anerkendt mærkningsordning, som sikrer, at fiskeopdræt foregår på en sund og ansvarlig måde. ASC-mærkede fisk har gennemgået en streng kontrol af hele forsyningskæden og af arbejdsforholdene ved det enkelte dambrug. 

 

2. Hvem står bag ASC-certificeringen?

ASC-mærkningen er etableret i 2009 af Verdensnaturfonden WWF og den hollandske organisation for bæredygtig handel, IDH. Du kan se alle samarbejdspartnere her.

 

3. Hvilke arter dækker ASC-mærket over?

ASC-mærket dækker over 12 forskellige fiskearter. Heriblandt ørreder, som udgør den største del af den danske fiskeproduktion.

 

4. Hvem udarbejder ASC-standarderne?

Standarderne er udviklet i et globalt samarbejde med over 2000 deltagere - heriblandt forskere, myndigheder, NGO’er, detailhandel og akvakultur-industrien. Standarderne tilpasses i takt med, at der kommer ny videnskabelig viden og udvikles ny teknologi. Der foregår løbende kontrol af ASC-certificerede fiskeopdræt. Kontrollerne gennemføres af uafhængige myndigheder. ASC’s egne standarder revideres hvert tredje til femte år.

 

5. Hvorfor skal danske ørreder ASC-mærkes?

I Danmark er vi vant til at skulle efterleve høje miljøkrav fra myndighederne. Derfor ligger ASC-certificeringen i naturlig forlængelse af de målsætninger, som erhvervet i forvejen arbejder med. Ved at gå forrest på dette område kan de danske opdrættere desuden sikre sig en ledende position på verdensmarkedet for ansvarligt opdrættede fisk.

 

6. Hvem arbejder for certificeringen af danske ørreder?

I Danmark arbejder en samlet branche med en ambition om, at samtlige danskopdrættede ørreder skal være ASC-certificerede.

 

7. Er der skadelige kemikalier i ASC-produkter?

Nej. ASC-certificerede fisk og skaldyr må ikke indeholde kemikalier, som er forbudt i Danmark og resten af EU.

 

8. Belaster ASC-mærkede fisk og skaldyr klimaet?

Nej. Foregår akvakultur under ansvarlige forhold, er opdræt af fisk og skaldyr en af de mest klimavenlige og bæredygtige måder at brødføde verden på. Det skyldes, at denne form for fødevareproduktion er mindre energikrævende, mindre vandkrævende og mindre pladskrævende end for eksempel produktionen af svine- og oksekød. ASC-mærket er en garanti for, at opdrættet foregår ansvarligt.

 

9. Hvem samarbejder ASC med?

Flere end 2.000 personer og en lang række organisationer og myndigheder deltager i de globale dialogprocesser, som sætter standarderne for ASC-mærket. I Danmark har ASC og Dansk Akvakultur et tæt samarbejde.

 

10. Er der garanti for leveringssikkerheden?

ASC-certificeringen er i sin opstartsfase, men Dansk Akvakultur er opmærksomme på at sikre en ordentlig volumen af ASC-mærkede ørreder.

 

11. Hvordan indkøber jeg ASC-mærkede fisk?

Dansk Akvakultur kan levere en komplet liste over steder, hvor du kan købe ASC-mærkede produkter. 

 

12. Hvordan bliver mit dambrug certificeret?

ASC-certificeringen af dambrug sker gennem kontakt til Dansk Akvakultur. For at blive certificeret skal dambruget leve op til mærkningens standarder, som du kan læse mere om her.  

 

13. Hvor kan jeg finde mere information?

Her på siden kan du læse om de forskellige standarder og certificeringskrav og finde relevant information om indkøb af ASC-mærkede fisk. Du kan desuden tilmelde dig ASC-nyhedsbrevet, som udkommer fire til seks gange om året. Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte Dansk Akvakultur.