Om ASC-mærkningen

Logoer

ASC er en forkortelse for Aquaculture Stewardship Council og er en mærkningsordning, som skal sikre ansvarligt opdræt. De danske fiskeopdrættere arbejder for en ASC-mærkning af alle konventionelt opdrættede ørreder fra ferskvand til detail.

 

Fiskeopdræt i hav- og dambrug er den hurtigst voksende fødevareindustri i verden. Godt 50 procent af alle de fisk og skaldyr, der spises i verden, stammer i dag fra opdræt - også kaldet akvakultur. Desværre medfører akvakultur nogle steder betydelige miljøproblemer såsom ødelæggelse af unikke naturområder, vandforurening og brug af foder, som stammer fra overfiskede fiskebestande. 

 

Når opdræt i akvakultur foregår ansvarligt, er det derimod en af de mest bæredygtige måder at brødføde verden på. Derfor er det afgørende at minimere de negative indvirkninger på miljøet. Det er blandt andet dette, som ASC mærkningen skal sikre gennem strenge krav til de certificerede opdrættere.

 

 

God samvittighed

ASC-mærkningen tager både globale og lokale hensyn ved at varetage miljøet omkring dambrugene. Det gøres blandt andet gennem et begrænset forbrug af kemikalier og ved at undgå ændringer af hav- eller landmiljø omkring dambrugene. ASC-mærkede fisk opdrættes også skånsomt. De fodres med fiskefoder, som ikke er produceret af overfiskede arter, og de kontrolleres for anvendelsen af medicin og kemikalier. Det garanterer, at fiskene er opdrættet ansvarligt med hensyn til det omkringliggende miljø, naturen, vilde fiske bestande og sociale forhold.

 

En ASC-certificering sikrer målbare forhold og streng kontrol af kvaliteten i hele produktionskæden. ASC-mærket er derfor en garanti for en høj kvalitet af både arbejdsvilkår, fiskefoder, dyrevelfærd og miljø.