Standarder og hjælpemateriale

Dambrug1

ASC-standarderne er et værktøj til at fremme en mere ansvarlig akvakultur. På denne side kan finde standarden, manualen og forskellige hjælpe-dokumenter.

Du kan læse mere om de forskellige standarder og krav i menuen til venstre.

 

Dambrug

Standarden for ASC Ferskvandsørred hent

Den danske manual for certificering af dambrug hent

Den engelske munual for ASC certificering af dambrug hent  

 

Havbrug

Standarder for ASC laksefisk (havbrug) hent

Manualen for certificering efter laksestandarden (havbrug) hent

 

Dansk Akvakultur har udarbejdet en række hjælpedokumenter, der kan forenkle certificeringen og de efterfølgende audits. 

 

Opdateret materiale kan rekvireres ved henvendelse til Dansk Akvakultur  

 

Eksempler på materiale:

  • Helseplan 
  • Regneark for P, fiskemel og fiskeolie effektivitet
  • Regneark for energi og CO2
  • Samt hjælpelister for manualens krav til både certificering af dambrug og havbrug.
  • Liste over aktuelle rødlistearter mm. 
  • Notat vedr. udbredelse af Laksefisk