Sunde fisk i sunde omgivelser

Ørreder2

Stressende forhold for opdrættede fisk øger risikoen for sygdomsudbrud, der kan påvirke både opdrættede og vildtlevende arter. Derfor er det en væsentlig del af ASC-standarderne, at fiskene opdrættes under sunde forhold.

 

1. Sundhedsplan

En veterinær sundhedsplan kan bidrage til nedsættelse af sygdomspresset. Derfor er der krav om en sundhedsplan for dambruget. Planen skal revideres mindst en gang årligt og fokusere på biosikkerhed, dyresundhed, krisestyring og forebygelse. Den skal desuden følges op af regelmæssige dyrlægebesøg med kritisk vurdering af protokol og sundhedsmæssige driftsforhold på dambruget.

 

2. Forhindring af udslip

Undslupne fisk er en potentiel smittekilde for sygdomme fra dambrug til naturen, ligesom undslupne fisk kan konkurrere med vilde fisk om lokaliteter og få genetisk indflydelse på de vilde bestande. Det certificerede dambrug skal derfor kunne fremlægge bevis for veltilrettelagt og god praksis på dambruget for at forhindre udslip af fisk under opvækst og slagtning.

I Danmark er problemet med undslupne fisk dog begrænset, fordi regnbue-ørreden ikke er i stand til at reproducere sig i vores natur.

 

3. Minimalt kemikalie- og medicinforbrug

Forebyggende brug af antibiotika kan føre til overdreven eller unødvendige behandlinger, hvilket øger risikoen for udvikling af antibiotikaresistente bakteriestammer. ASC-certifceringens krav til forbruget af medicin- og kemikalier er strengt, og forbrugerne kan være sikre på, at disse midler er begrænset til et absolut minimum.

I øvrigt er dansk lovgivning meget streng, når det gælder kemikalierester og brug af antibiotika. Derfor er ikke blot ASC-mærkede fisk, men også opdrætsfisk helt generelt underlagt en grundig kontrol på dette område.

 

Læs mere om standarderne og de enkelte nøgletal i den samlede rapport for standarder inden for laksefisk her (pdf).