Hvordan opnås ASC-certificeringen?

Logoer

I forbindelse med ansøgning om ASC-certificering gennemgår det enkelte dambrug et omfattende certificeringsprogram.

 

Et dambrug, der ønsker at blive ASC-certificeret, kan kontakte Dansk Akvakultur. Opdrætsstedet skal gennemgå et certificeringsprogram, som sikrer, at forholdene lever op til standarderne.

 

Disse standarder omfatter "grow out-fasen" af ørreden. Denne fase defineres som produktionsanlæg for fisk, der vejer mere end 10 gram. Standarderne omfatter også en række krav til æg- og yngelleverandører. Et dambrug, der søger certificering, skal kunne dokumentere, at yngel- og/eller ægleverandørerne opfylder disse standarder, ligesom der er krav til dambrugets forbrug af foder.

 

ASC-certificeringen gælder for et år ad gangen, hvilket betyder, at der som minimum gennemføres en årlig kontrol af forholdene. 

 

Bureau Veritas har 14. januar og 4. februar 2014 afholdt kursus i ASC certifivering af ferskvandsøred. Materiale for kurset kan hentes her: hent

 

Læs mere om standarderne i den samlede rapport for standarder inden for laksefisk her (pdf).