Ansvarligt foder

Produktion_kvinde

ASC-mærket omhandler standarder for hele forsyningskæden. Derfor er der også krav til det foder, som certificerede dambrug benytter.

 

ASC-certificeringens fokus på sundhed knytter sig ikke kun til selve dambruget, men er gennemgående for hele den forsyningskæde, som i sidste ende leverer sunde ferskvandsørreder til indkøberne. Derfor er der også udviklet standarder for fiskefoder.

 

1. Krav til fiskemel og fiskeolie

Fiskemel og fiskeolie fremstillet af industrifisk er en vigtig bestanddel af ørredfoder. Der er stigende efterspørgsel efter disse vilde fiskeressourcer som følge af stigningen i akvakulturproduktionen. For at undgå overfiskning af vilde arter kræves det i ASC-standarderne, at marine foderingredienser kommer fra ansvarligt fiskeri. ASC støtter brugen af marint afskær og biprodukter i det omfang, dette ikke stammer fra truede arter.

 

2. Krav til foder

For at opnå ASC-certificering, skal dambrugene opfylde en en række krav til det fiskefoder. Det omfatter eksempelvis korrekt fodersammensætning samt sporbarhed af råvarerene. Dambrugeren skal desuden have fuldt kendskab til de vigtigste ingredienser i foderet - især animalske biprodukter. Det skyldes blandt andet målet om at fremme god indkøbspolitik via ansvarlig brug af dyrkede foderplanter og udelukkelsen af foderingredienser, der stammer fra områder, hvor der er sket betydelige økologiske skader.

 

3. Krav til æg og yngel

Produktion af ørred æg og yngel kan medføre de samme miljømæssige og sociale påvirkninger som de egentlige dambrug. Standarderne fokuserer på en prioriteret påvirkning af denne del af produktionen. De omfatter krav til sikkerhed, overholdelse af lokale bestemmelser, indførelse af eksotiske arter, sundhed, behandlinger, respekt for arbejdsnormer og det at være en ansvarlig nabo.

 

Læs mere om standarderne og nøgletal i den samlede rapport for standarder inden for laksefisk her (pdf).