Visionen bag ASC-mærkningen

Havbrug

Dansk Akvakultur er ambitiøse, når det gælder udviklingen af fiskeopdræt: Vi vil være den første samlede branche i verden, hvor 100 procent af de konventionelt opdrættede ferskvandsørreder til detailhandelen er ASC-certificerede.

 

Danmark som foregangsland

FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation, FAO, anslår, at verdens fødevareproduktion skal vokse med 60% fra i dag og frem mod 2050 pga. befolkningstilvæksten. Derfor er der stigende interesse og fokus fra forbrugere på ansvarlig og miljørigtig udnyttelse af jordens ressourcer.

 

Danmark har tradition for innovation og miljøbevidsthed. Derfor er vi også ambitiøse, når det gælder udviklingen af den danske akvakultur: Vi vil være den første samlede branche i verden, hvor 100 procent af de konventionelt opdrættede ferskvandsørreder er ASC-certificerede. 

 

De danske dambrug er blandt de førende i verden, når det gælder investering i miljøteknologi. ASC-certificeringen er altså en blåstempling af det, vi altid har været gode til –  nemlig at udvikle en voksende fødevareindustri med omtanke. I Danmark er vi vant til at skulle efterleve høje miljøkrav fra myndighederne. Derfor ligger ASC-mærkningen i naturlig forlængelse af de ting, som erhvervet i forvejen arbejder med. Og derfor ønsker Dansk Akvakultur at positionere Danmark som foregangsland inden for ansvarligt opdræt.