Høringer fra Dansk Akvakultur

 

23. jan. 2018: Planloven, bemærkning til udkast til vejledning om landzoneplanlægning  hent

 

16. jan. 2018: Overimplementering. Input til screening  hent

 

12. jan. 2018: Vandløb. Bemærkning til bekt. vedr. kriterier for vandløbsrestaurering  hent

 

18. dec. 2018: Havstrategi II. Input hent