Havbrug

P1000120

Havbrug er indtil 2014 reguleret efter en havbrugstilladelse efter fiskeriloven. Havbrugstilladelsen omfatter produktion og drift, og er vilkår om egenkontrol, positioner, afmærkning, fjernelse ved ophør, bankgaranti, godkendelse af fødevarestyrelsen og lignende.

 

Havbrug er i 2006 blevet omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og det følger af vejledningen om saltvandsbaseret fiskeopdræt (2006), at eksisterende havbrug ud over en havbrugstilladelse efter fiskeriloven skal have en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven senest i slutningen af 2014. 

 

Nyetablerede havbrug eller havbrug, hvor der er foregået væsentlige ændringer, har siden 2006 både skullet have en Havbrugstilladelse og en Miljøgodkendelse. I forbindelse med godkendelse af et havbrug vil VVM reglerne og habitatreglerne blive inddraget.

 

For havbrug beliggende mindre end 1 SM fra kysten er kommunen miljømyndighed, og for havbrug beliggende udenfor eller delvist udenfor 1 SM grænsen fra kysten er staten miljømyndighed. For havbrugstilladelser er NaturErhvervstyrelsen myndighed.

 

link:

Notat om havbrug - VVM-pligt og krav om habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med miljøgodkendelse; KromannReumert 2012 - link

 

Habitatkonsekvensvurdering ved havbrugs overgang til regulering efter miljøbeskyttelsesloven Kromann reumert 7. juni 2016 hent

 

Havbrugsvejledningen: hent

Skabelon til ansøgning om miljøgodkendelse. – link