Dansk Akvakultur's Formalinhandlingsplan

Baggrund
Dansk Akvakultur vil med baggrund i formaldehyds sundhedsskadelige egenskaber fortsætte arbejdet med at udfase brugen af formalin på danske akvakulturbrug.

 

Målsætninger

  • Dansk Akvakultur vil arbejde for at nedbringe forbruget af og ultimativt udfase formalin i alle danske akvakulturanlæg
  • Dansk Akvakultur vil arbejde for at optimere arbejdsmiljøsikkerheden ved brug af formalin

 

Tiltag
Substitution
Forsøgsresultater har vist, at brintoverilte og/eller pereddikesyre kan bruges i mange behandlingssituationer, men peger samtidig på områder, der er uafklaret, herunder manglende effekt overfor costia og gælleamøbe angreb. Substitution kan ske i den grad, at dambrugerne på forsvarlig vis kan indarbejde nye behandlings metoder under hensyntagen til fiskevelfærd og økonomi.

Teknologi/anlægsdesign                                                     

For at overholde gældende miljøkvalitetskrav under formalinanvendelse er det afgørende at have lang opholdstid på anlæggene og/eller etablering af biofilter. Alternativt kan anlæg opføres i mindre enheder. Viden er allerede til stede, og i forbindelse med miljøgodkendelsesarbejdet skal der findes anlægsspecifikke løsninger.

Yderligere udredninger                                                   

Dansk Akvakultur støtter eller tager initiativ til projekter, der øger viden om:

  • Effekten af brintoverilte/pereddikesyre overfor gælleamøber, costia og andre parasitter
  • Alternative parasitbehandlinger
  • Effekten af UV, ozon, partikelfjernelse, ultralyd og anvendelsen af kontinuerlig brintoverilte/pereddikesyre tilsætning
  • Praktisk implementering af alternative vanddesinfektions stoffer på de enkelte akvakulturbrug
  • Hvordan man omkostningseffektiv optimerer vandkvaliteten
  • Optimering af arbejdsmiljøsikkerheden i forbindelse med anvendelse af formalin

Undervisning + information                                             

Dansk Akvakultur formidler løbende de nyeste resultater. Primært gennem det nyoprettede hjælpestofkursus, som gennemføres regelmæssigt.

 

Dansk Akvakultur d. 1. juni 2013