Levende syn ved eksport

Krav om syn ved eksport af levende fisk.

Fødevarestyrelsen har besluttet at levende fisk, der eksporteres til EU-Lande, skal synes indenfor 72 timer før fisken forlader det danske opdrætsanlæg. Synet skal foretages af dyrlæge fra Fødevarestyrelsen. Synet skal dog kun ske i de tilfælde, hvor eksporten kræver et såkaldt Traces-certifikat. Et Traces-certifikat er primært påkrævet når fiskene eksporteres til anlæg beliggende i områder, der er erklæret Sygdomsfri (Kategori I), i et overvågningsprogram (Kategori II) eller i et bekæmpelsesprogram (Kategori IV) for enten VHS eller IHN. Alle andre eksporter kræver kun en såkaldt notifikation.

Den nye praksis starter d. 1. november 2013.

Der er ingen krav om syn ved eksport af æg.

Baggrunden for syns-kravet er gældende EU-samhandelsregler. Disse regler har gennem flere årtier medført krav om dyrlæge-syn af levende dyr før eksport. Andre produktionsdyr (kvæg, grise, får, kyllinger osv.) er således gennem alle årene blevet synet inden eksport. Fødevarestyrelsen har indtil nu dog valgt, at tolke reglerne anderledes for fisk, men efter EU-kontrol i efteråret 2011 er Fødevarestyrelsen af EU-Kommissionen nu blevet pålagt at ændre nuværende praksis.

Fødevarestyrelsen har fremsendt vedlagte dokumenter, som forklarer, hvordan man bestiller syn og hvordan synet rent praktisk forventes gennemført.

Største udfordring bliver umiddelbart kravet om, at synet skal bestilles elektronisk på Fødevarestyrelsens eksport-portal, senest 4 arbejdsdage før fiskene forlader opdrætsanlægget, og at selve synet derefter skal foretages senest 72 timer før afgang. 

Normalt vil det være akvakulturanlægget, der tilmelder et syn via Fødevarestyrelsens eksport-portal. Men tilmeldingen kan også ske af eksportør-firmaet.

Såfremt der er praktiske spørgsmål bedes disse rettes til Fødevarestyrelsen i Vejle på tlf-nr.: Henrik Korsholm: 72 27 59 34 eller Jette Skiffard 72 27 59 37.