Antibiotika anvendt i dansk akvakultur

Danske akvakulturbrugs anvendelse af medicin (herunder antibiotika) registreres i det såkladte VetStat system. Systemet er opbygget på en sådan måde, at hver gang dyrlægen ordinerer medicin til en landmand eller akvakulturbruger så indrapporteres det til VetStat systemet. Hvert år opgøres den samlede ordinerede mængde og erhvervet kan på den måde følge udviklingen over tid. Link til VetStat.

Indenfor dansk fiskeopdræt varierer antibiotikaforbruget forholdsvis meget fra år til år. Dette skyldes at udbrud af bakterielle fiskesygdomme er særdeles temperatur-afhængig. Varme forår og somre giver højere antibiotika forbrug end kolde. Herudover har produktionsmetoden betydning. Her indgår faktorer så som anlægstype, fiskeart, bestandstørrelser og ikke mindst vandkvaliteten.

For nogle at de mest betydende fiskesygdomme i Danmark findes der vacciner. Vacciner anvendes udbredt og eksempelvis vaccineres mere end 90 % af danske opdrætsregnbueørreder mod fiskesygdommen kaldet "rødmundsyge". Vaccinerne er dog desværre ikke altid lige så effektive som det der kendes fra landdyrene. Optimering af vacciner og vaccinations-metoder pågår derfor løbende. I øjeblikket deltager Dansk Akvakultur således i projekter, der har til formål at optimere effekten af den "rødmundsyge"-vaccine der anvendes i ferskvand og i projekt, der har til formål at udvikle ny vaccine og optimeret vaccinationsstrategi overfor den fiskesygdom, "furunkulose", der i havbrug udgør det største bakterielle problem.

Baseret på opgørelser fra VetStat kan udviklingen over tid i antibiotika-forbruget indenfor dansk fiskeopdræt ses her: 

Alle akvakulturanlægDambrugHavbrug

Forbruget af antibiotika opgøres officelt hvert år i den såkaldte DANMAP rapport. I denne rapport omregnes mængden af forbrugt antibiotika til DAPD-enheder for at kunne sammenlige forbruget mellem dyrearter. Se eksempelvis side 28 i 2012-rapporten.

Udviklingen af forbruget af vacciner ses her:

Dambrug, Havbrug

 

Dansk Akvakultur har udarbejdet en FAQ om antibiotikaanvendelse i danske fiskeopdræt. FAQ