Medicinhåndteringskursus

Lovpligtig Medicinhåndteringskursus.

 

Der har siden 2007 været krav om, at alle dyreejere og ansatte, der indgiver lægemidler til produktionsdyr, skal have gennemgået et kursus i anvendelse af lægemidler til produktionsdyr. Undtaget er dog personer, der pr. 1. februar 2007 havde mere end 6 måneders praktisk erfaring (fuldtid) med produktionsdyr. Dette vil i praksis sige, at alle ”nyere” akvakulturbrugere eller ansatte skal have gennemgået et formelt medicinhåndteringskursus, for lovligt at kunne anvende f.eks. bedøvelsesmidler, vacciner eller antibiotika i driften.

 

Kravet fremgår af § 7 i Bekendtgørelse 1646/2018 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer.

 

Dansk Akvakultur har godkendelse til at afholde medicinhåndteringskurser.