Åleopdræt

Ål Kar Hoej

I Danmark findes pr. 1.1. 2014 i alt 5 åleopdrætsanlæg, der årligt producerer omkring 1200 tons ål

Åleopdræt i Danmark startede i begyndelsen af 1980’erne. Ålen kræver vand der er 20-25°C og opdrættes i recirkulerede anlæg. Dette er den mest avancerede opdrætsform i Danmark.

 

Et recirkuleringsanlæg er kendetegnet ved, at en del af vandstrømmen recirkuleres. For at kunne recirkulere vandet er det nødvendigt, at fjerne de affaldsstoffer der forlader fiskekarrene med vandet. Disse stoffer kan opdeles i en uorganisk del (kuldioxid (CO2), ammoniak (NH3)) og en organisk del, (fiskeekskrementer, foderrester, slim m.v). Stofferne behandles på forskellige steder i anlægget.

 

Den typiske gang for åleproduktion er, at glasål indkøbes, fodres i anlæggene indtil de har nået en størrelse på 100-180 g, og kan sælges som slagteål.  I visse tilfælde opfedes ålene til de har nået en slagtevægt på 300-800g. De danske åleproducenter har specialiseret sig i at producere dels små sætteål til udsætning (2,5 g), dels større sætteål (10-25 g) til produktion i andre anlæg.

 

I Danmark har man opbygget en høj grad af ekspertise, hvad angår recirkuleringsteknik. De avancerede anlæg er dyre i etableringsomkostninger og drift, og det er derfor kun rentabelt at producere arter med en høj markedsværdi som f.eks. ål i sådanne anlægstyper i dag.