De danske ferskvandsdambrug og fiskesøerne (Put & Take)

Når du fanger en ørred i en dansk fiskesø (også kaldet Put & Take sø) er den opdrættet i et dansk ferskvandsdambrug. Det giver dig sikkerhed for at produktionen af udsætningsfiskene er sket med stor hensyntagen til såvel fiskene som for miljøet. Dansk Akvakultur repræsenterer omkring 100 af de ca. 300 ørredsøer som findes i Danmark. Og Dansk Akvakultur repræsenterer desuden hovedparten af alle de dambrug som producerer udsætningsfiskene, der anvendes i de danske fiskesøer – altså et betydende følgeerhverv i den forbindelse.

 

Danske ferskvandsdambrugere er blandt verdens førende producenter af ørreder af meget høj kvalitet. Foruden den legendariske regnbueørred, produceres bl.a. bækørred, kildeørred, guldørred samt en række krydsninger som eksempelvis giver spændende farver og aftegninger på fiskene. Danske dambrugere har en meget stor og mangeårig erfaring i at avle gode og sunde fisk på en hensynsfuld måde.

PT Pige Med Oerred 

 

Produktionsmæssigt er de danske dambrug underlagt den mest restriktive lovgivning i verden. Det betyder, at man konstant arbejder på at mindske miljøbelastningen yderligere. En indsats, der har bragt branchen helt i front blandt kollegaer verden over. Den høje kvalitet af sunde ørreder er medvirkende til at udsætningsørrederne ikke kun efterspørges af danske fiskesøer. Også tyske fiskesøer aftager væsentlige mængder af danske udsætningsørreder.

 

Vidste du:

-          At der findes over 300 fiskesøer i Danmark – spredt ud over hele landet

-          At der udsættes mere end 1000 tons ørreder årligt i danske fiskesøer

-          At det svarer til at der sælges ca.1 mill. fiskekort ved landets fiskesøer/år

-          At mere end 1/3 del af al rekreativt lystfiskeri sker ved disse fiskesøer

-          At du har rimelig sikkerhed for fangst ved en fiskesø

-          At der ved flere søer er børnesøer med fangstgaranti

-          At der findes fiskesøer i DK hvor der kun udsættes økologiske ørreder

-          At mange danske fiskesøer er indrettet med handicapvenlige faciliteter

 

IMG 5108 

 

Der findes mange hjemmesider med beskrivelse af danske fiskesøer – her er et par eksempler:

http://www.dansee.dk

http://www.fiskesoerdanmark.dk/fisketips/