Brancheudvalg for skaldyr

Brancheudvalg Skaldyr 2018- 2019

 Formand: Lars Erik Holtegaard

Mobil    2057 6678

Mail

 Arne Bækgaard

Telefon 9794 5411 
Mobil    5210 1451

Mail

 Laurits Bernitt

Mobil   2448 3511

Mail

 Alex Mikkelsen

Telefon 9651 1700
Mobil    2422 5357 

Mail

 Niels Jørgensen

Mobil    2068 8447

Mail

 Johan Nielsen

Mobil    2237 4390

Mail

 Rasmus Wittrup

Telefon 7560 1912

Mail

 Henrik Brun

Telefon 9774 0672
Mobil    2814 0671

Mail