Økologisk opdræt af fisk og skaldyr mv.

Orreder 03

I Danmark såvel som i de fleste andre europæiske lande, findes der godkendt økologisk produktion af opdrætsfisk, linemuslinger, tang og skaldyr. Fiskene bliver eksempelvis opdrættet helt på linje med tilsvarende økologisk produktion af blandt andet økologiske kyllinger inden for landbruget.

I Danmark blev der vedtaget regler for økologisk fiskeopdræt allerede i 2004, og siden er 10 danske ferskvandsdambrug (ca. 850 tons/år), 2 danske havbrug (ca. 225 tons/år) og 9 linemuslingeanlæg (ca. 3000 tons/år), 1 tanganlæg (ca. 1000 tons/år) og 1 flodkrebseanlæg (ca. 2 tons/år) - i alt 23 forskellige akvakultur-anlæg - blevet omlagt til økologisk produktion (status pr. 30.04.15).

 

Eksempler på produkter af danske økologiske opdrætsfisk og skaldyr mv.:

-         regnbueørred, bækørred og kildeørred, der fås i flere forskellige størrelser typisk mellem 200 gr/stk. og 4 kg/stk.

-         såvel ferske som røgede produkter, hel fisk, filet og fars.

-         økologisk ørredrogn (kaviar)

-         økologiske blåmuslinger fra lineproduktion

-         økologisk sukkertang fra lineproduktion

-         økologiske flodkrebs

 

Ved at købe dansk økologisk opdrætsørred støtter man en produktionsform der:

 

- kan karakteriseres som en ekstensiv i forhold til den konventionelle  produktion af opdrætsfisk

- sikrer stor fokus på opdrætsfiskens velbefindende

- udelader brugen GMO-modifiserede stoffer i fiskefoderet

- udelader brugen af syntetisk farvestof i produktionen

- minimerer anvendelsen af medicin og kemikalier i produktionen     

- sikrer minimering af påvirkninger på det ydre miljø

- sætter fokus på bæredygtighed og minimering af anvendelsen af ressourcerne i produktionen prioritering af grøn energi i produktionen

- sikrer sporbarhed fra forbrugeren til producenten

 

 

Reglerne for økologisk akvakultur:

EU forordning:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:204:0015:0034:DA:PDF

Forordningsteksten er i 2011 blevet justeret rent sprogligt på nogle få punkter

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:037:0030:0032:DA:PDF 

 

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur mv:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145111

 

Link til film om dansk økologisk fiskeopdræt: http://www.youtube.com/watch?v=X6NhJ1OPVd8

 

 Link til hjemmeside om udviklingen af dansk økologisk opdræt af fisk og skaldyr: www.okofisk.dk (info om regler, anlæg, produkter, forhandling mv.)

 

Link til facebookgruppe om danske økologiske fisk og skaldyr – og produkter deraf: https://www.facebook.com/groups/186191638110004/