Om os

Dansk akvakultur er brancheforening for det danske opdrætserhverv.Vores medlemmer er foderfirmaer, opdrættere indenfor dambrug, havbrug, ål, muslinger og tang samt fiskeeksportører og forædlingsfabrikker. Vi dækker således hele værdikæden fra ”vand til bord”.

 

Vi arbejder på at sikre vores medlemmer optimale ramme- og afsætningsvilkår, så de kan opdrætte og sælge gode og sunde fiskeprodukter til et stadigt voksende marked. Det indebærer bl.a., at vi:  

 

  • Repræsenterer erhvervet overfor væsentlige interessenter
  • Rådgiver medlemmerne om bl.a. faglige forhold og relevant lovgivning
  • Deltager aktivt i faglige projekter
  • Formidler relevant faglig og kommerciel viden
  • Arbejder på at udbrede kendskabet til erhvervet 

 

Vi har ca. 160 medlemmer, og de producerede i 2011 ca. 41.000 tons fisk og skaldyr til en førstehåndsværdi på ca. 1,1 mia. kr. Hovedparten eksporteres til en lang række lande, og i 2011 eksporterede vores medlemmer for mere end 1 mia. kr. 

 

Du kan finde flere faktuelle oplysninger om erhvervet i afsnittet om statistikker.

 

Kort med beliggenhed af dambrug og havbrug kan du hnete her hent 

 

Vores politiske organisation udgøres af 6 brancheudvalg for hhv. fabrikker/eksportører, foderfirmaer, dambrug, havbrug, skaldyr og tang samt ål. De enkelte brancher indstiller et antal medlemmer til bestyrelsen, som består af 8 medlemmer. Den øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

Vi er endvidere medlem af Landbrug og Fødevarer (www.lf.dk) og den europæiske paraplyorganisation for akvakultur Federation of European Aquaculture producers (www.feap.info)

 

Vores sekretariat ligger på Ferskvandscentret i Silkeborg.