Strategier og politikker

Her kan du læse mere om relevante strategier, og du kan finde vores syn på forskellige forhold

 

Det vigtigste punkt på vores dagsorden er vækst. Det skyldes ikke mindst, at fisk er ved at være en mangelvare. I dag kommer 25 % af EU’s forsyninger af fisk fra fiskeri, EU’s akvakultur bidrager kun med yderligere 10 %, og derfor dækkes 65 % af forbruget i dag med import. EU Kommissionen vurderer, at der fremover skal skaffes yderligere 8 mio. tons fisk om året for at dække den stigende efterspørgsel efter fisk. Derfor arbejder EU og en række medlemsstater på at øge produktionen i akvakultur. Det anslås, at, der skabes op mod 4.000 jobs for hvert procent point, vi øger forbruget med egen opdrættede fisk. 

 

EU Kommissionen har derfor medtaget akvakultur i EU’s strategi for blå vækst, og den danske regering arbejder på en national vækst strategi for akvakultur. Strategien bygger bl.a. på anbefalingerne fra det såkaldte akvakulturudvalg.

  

Udviklingen understøttes af en række målrettede initiativer. Det drejer sig primært om den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som yder økonomiks støtte til udvikling af akvakultur. Fødevareministeriet har edvidere i samarbejde med bl.a. os og forskellige universiteter udarbejdet en strategi for forskning, udvikling og innovation.

 

Vi arbejder for at øge havbrugsproduktionen og har vedtaget en strategi for Udvikling af nye havbrugsteknologier.

 

Det veterinære område er særlig vigtig. Derfor har vi vedtaget en særskilt veterinærstrategi. Vi har endvidere, som det eneste land i EU, besluttet at arbejde for en total udfasning af formalin. Det er en ambitiøs målsætning, og derfor er beslutningen suppleret med en konkret og målbar handlingsplan.

 

Spørgsmål om brug af GMO og anvendelse af opdrætsteknologier er komplicerede. Derfor har vi vedtaget politikker for hhv. GMO og teknologi.