Rapporter

 • _____Sedimentsundersøgelser ved danske havbrug

  Notat DHI

  Download som pdf
 • _____Fortyndingspotentiale for medicin og hjælpestoffer ved havbrug

  Notat DHI

  Download som pdf
 • _____Havbrug: VVM-pligt og krav om habitatskonsekvensvurdering

  Juridisk redegørelse Kromann Reumert

  Download som pdf
 • _____Skabelon for ansøning om miljøgodkendels af havbrug

  Download som pdf

 • _____Forslag til generel beregning for kompensationsopdræt

  DTU-Aqua

  Download som pdf
 • _____BAT i forhold til havbrugsproduktion

  DTU Aqua

  Download som pdf
 • Optimal rotation i danske dambrug

  Projektets formål er at undersøge og vurdere, om det er muligt at optimere produktionen i dambrug ved hjælp af en bio-økonomisk model.

  Valg af rotationstid har afgørende betydning for indtjeningen i dambrug.

  Ved rotationstid forstås fiskens størrelse og det tidspunkt, den sælges på markedet.

  Download som pdf
 • Sustainable Eel Standard Final_DK - Endelig

  Det erkendes, at udtrykket “bæredygtig” ikke med rette kan anvendes om bestanden af Europæisk ål før denne er fuldt genopbygget om flere generationer (30 – 40 år). Denne Standard er udviklet med henblik på at fremme og sikre de mest ansvarlige metoder til fiskeri, transport og opdræt, således at ålehandlingsplanen og fuld bæredygtighed opnås hurtigst muligt

  Download som pdf
 • Global Certificering

  Faglig rapport 2012-3

  Download som pdf
 • Projekt Ålecertifisering

  "Bæredygtig ålestandard med forklarende bemærkninger" (dansk oversættelse)

  Download som pdf