Baggrund

Det er et stort behov for det nye uddannelsestilbud

 

Vi skal i højere grad konkurrere på viden fremfor på lave omkostninger, og vores ambitioner om vækst kræver mere uddannelse.

 

Der indføres løbende bedre og mere moderne opdrætsteknologier i den danske akvakultursektor, og vi står foran en ny reguleringsform, hvor forbedringer i driften kan omsættes til produktionsudvidelser og vækst.

 

Strukturudviklingen mod færre men større og mere avancerede anlæg betyder, at ejerens fokus gradvist flyttes fra daglige drift til strategisk ledelese.

 

Vi ser endvidere en udvikling, hvor produktionen bliver mere specialiseret og mere videnstung. 

 

Vi udfordres af en stigende gennemsnitalder, så vi har behov for at tiltrække ny arbejdskraft.

 

Regeringens udkast til strategi for akvakultur lægger op til, at der skal skabes over 400 nye arbejdspladser i akvakultur og følgeindustrier. 

 

Vi ser i sær et behov for en praksisorienteret uddannelse. Vores branche er for lille til, at der kan etableres en ny selvstændig erhvervsuddannelse. Derfor har vi samarbejde med Fællesudvalget for landbrugsuddannelser besluttet at arbejde for et nyt akvakulturudbud under landbrugsuddannelserne.