37 mio. kr. til udvikling af innovative akvakulturprojekter

Det er nu muligt at ansøge om økonomisk støtte til udvikling af omstillingsprojekter, der kan bidrage til at gøre produktionen endnu grønnere.

Fiskeristyrelsen har netop åbnet en tilskudsordning, der har til formål at styrke den teknologiske udvikling, innovation og videndeling i akvakulturerhvervet, og dermed bidrage til at nå målene i Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet om vækst i både volumen og værdi af akvakulturproduktionen.

– Den danske akvakultursektor bidrager til en miljøeffektiv, klimavenlig og sund fødevareproduktion, og det er positivt, at ordningen vil fremme en teknologisk og grøn udvikling. Men det ærgrer os naturligvis, at ordningen ikke skal bidrage til en bæredygtig produktion af fødevarer fra havet, udtaler Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur.   

Tilskudsordningen prioriterer særligt projekter, der fokuserer på at reducere akvakulturerhvervets miljøbelastning i salt- og ferskvandsdambrug ved at nedbringe udledningen af kvælstof, fosfor og organisk materiale. Der vil også kunne opnås tilskud til projekter med et sigte om mere bæredygtig akvakulturproduktion samt projekter, der har til formål at sikre sektorens tilpasning til klimaforandringer.

Fødevareministeren bakker op om den grønne udvikling

– Jeg er meget tilfreds med, at vi nu åbner denne ordning, som skal understøtte de danske dambrug i en både grønnere og mere økonomisk bæredygtig produktion af fisk til konsum. Ordningen vil have særlig fokus på udvikling af nye metoder og teknologier, der kan reducere udledningen af kvælstof, fosfor og organisk materiale i åer og vandløb, siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn i en pressemeddelelse.

Fakta om tilskudsordningen

  • Den samlede tilskudsramme til akvakulturerhvervet udgør 37 mio. kr., og ansøgningsrunden åbner den 4. januar 2021 med ansøgningsfrist den 1. marts 2021.
  • Ordningen finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).
  • Tilskudsordningen kan søges af akvakulturvirksomheder, akvakulturforeninger, brancheorganisationer, privat forskningsinstitutter eller private tekniske organer samt offentlige vidensinstitutter.

Læs mere om mulighederne for tilskud på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...