AAC-rapport om akvakultur og klima

Aquaculture Advisory Council (AAC) har i oktober udgivet rapporten ”European Aquaculture: Climate Change – Adaptation and Mitigation” om akvakultur og klima. Rapporten beskriver bl.a. at:

  • EU er en stor fødevareproducent og eksportør, men er også meget afhængig af import, bl.a.  af foderprotein til dyre- og fiskehold.
  • Akvakultur er (også) påvirket af klimaforandringer, og erhvervet må styrke dets modstandsdygtighed overfor disse og tilpasse sig forholdende, hvor det er muligt.
  • Forbrugerne har en væsentlig rolle i at reducere klimaaftrykket i fødevareproduktionen, og det er essentielt, at de er informeret om det fulde CO2-aftryk for de forskellige fødevarer.
  • Udvikling af en endnu mere bæredygtig akvakultursektor er en del af klimaløsningen.

Rapporten undersøger akvakultursektorens mulige løsninger for at tilpasse sig klimaforandringerne i EU, og dens modstandsdygtighed mod klimaforandringer sammenlignet med fødevareproduktion i landbruget.

Resultaterne vil indgå i en anbefaling fra AAC til Kommissionen og medlemsstaterne.

Læs rapporten her.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...