AAC-rapport om akvakultur og klima

Aquaculture Advisory Council (AAC) har i oktober udgivet rapporten ”European Aquaculture: Climate Change – Adaptation and Mitigation” om akvakultur og klima. Rapporten beskriver bl.a. at:

  • EU er en stor fødevareproducent og eksportør, men er også meget afhængig af import, bl.a.  af foderprotein til dyre- og fiskehold.
  • Akvakultur er (også) påvirket af klimaforandringer, og erhvervet må styrke dets modstandsdygtighed overfor disse og tilpasse sig forholdende, hvor det er muligt.
  • Forbrugerne har en væsentlig rolle i at reducere klimaaftrykket i fødevareproduktionen, og det er essentielt, at de er informeret om det fulde CO2-aftryk for de forskellige fødevarer.
  • Udvikling af en endnu mere bæredygtig akvakultursektor er en del af klimaløsningen.

Rapporten undersøger akvakultursektorens mulige løsninger for at tilpasse sig klimaforandringerne i EU, og dens modstandsdygtighed mod klimaforandringer sammenlignet med fødevareproduktion i landbruget.

Resultaterne vil indgå i en anbefaling fra AAC til Kommissionen og medlemsstaterne.

Læs rapporten her.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...