Afstrygning af rogn til konsum

Aktiviteten afstrygning af rogn til konsum på dambrug kræver ingen speciel autorisation, men betragtes som helt almindelig primærproduktion, forudsat at der på dambruget i forbindelse med afstrygningen kun foregår følgende aktiviteter: Afstrygning, evt. skylning af rogn, fjernelse af dårlige æg, ophældning i større emballage, hurtig nedkøling (til 2 grader) og efterfølgende transport til anden modtagervirksomhed. Den enkelte dambruger behøver altså ikke at kontakte Fødevarestyrelsen når man afstryger. Rognen kan uden videre afstryges og derefter transporteres til videreforarbejdning på dertil godkendt virksomhed. 

Er du I tvivl, kontakt da Dansk Akvakulturs sekretariat.