Akvakultur i Danmark

I dag kommer 10 pct. af de danske konsumfisk fra akvakultur. Det skyldes ikke mindst Dansk Akvakultur Producentorganisations medlemsvirksomheder, der er gået forrest i udviklingen af branchen.

På blot 12 år er antallet af akvakulturanlæg i Danmark gået fra 347 til 203 anlæg. Alligevel er produktionen steget med 30 pct. 

Hos Dansk Akvakultur Producentorganisation har vi en bred vifte af medlemmer, der rummer hele hele opdrætsprocessen.

Vores medlemmer starter ved foderfirmaer, videre til opdrættere i form af dambrug, havbrug, RAS-anlæg samt skaldyrs- og tangopdrættere. Herefter følger forarbejdningsvirksomheder og eksportører, inden vi kommer til aftagersiden, hvor også Put & take søer er repræsenteret i vores medlemsskare. 

Som organisation er vi stolte af vores medlemmer. Det er vi, fordi de repræsenterer hele produktionsprocessen fra vand til bord, og med deres ansvarlige og innovative tilgang er med til at vedligeholde en stolt dansk opdrætstradition med kvalitet i højsædet.