Akvakulturerhvervet står sammen om bekæmpelsesplan mod IHN-virus

Dambrugernes brancheforening Dansk Akvakultur og de 6 IHN-ramte dambrug vil genetablere Danmarks status som fri for fiskevirussen IHN. Nu har de i fællesskab overleveret en bekæmpelsesplan til Fødevarestyrelsen.

Publiceret 9. juli 2021, Dansk Akvakultur

Den 18. maj 2021 blev der for første gang konstateret fiskevirussen IHN i Danmark. Siden er der i alt bekræftet IHN-virus på 6 dambrug. IHN-virus er ufarlig for mennesker, men kan få store økonomiske konsekvenser for det danske akvakulturerhverv.

Fødevareministeriet afviste den 1. juli erhvervets forslag om erstatning til dambrugsejerne med henblik på at bevare Danmarks status som IHN-fri. Derfor tager dambrugernes brancheforening Dansk Akvakultur og de berørte dambrug selv initiativ til at bekæmpe fiskevirussen IHN.

– Vi er et løsningsorienteret erhverv, og jeg vil gerne rose de berørte dambrugsejere for at stå sammen med resten af akvakulturerhvervet om at levere en konkret plan for IHN-bekæmpelsen, som vi i dag har overleveret til Fødevarestyrelsen, udtaler direktør i Dansk Akvakultur, Brian Thomsen.

De 6 dambrug står i en akut situation og derfor håber Dansk Akvakultur at de danske myndigheder og Europa-Kommissionen godkender planen hurtigt.

– Planen forudsætter, at vi får godkendt slagteriløsninger hurtigst muligt, at der bliver taget hensyn til værdierne på anlæggene og der bliver en tilstrækkelig periode til at få fjernet og håndteret fisken korrekt. Det er kun rimeligt, for en nødslagtning af fiskene vil, alt andet lige, medføre betydelige økonomiske tab for de berørte dambrug og erhvervet. Der er heldigvis ikke tegn på, at smitten har spredt sig til andre dambrug, og det betyder, at 95% af Danmark er fri for IHN. Så vi har fortsat troen på, at vi med en effektiv og hurtig indsats kan bekæmpe IHN-virus, understreger Brian Thomsen.

Selvom Fødevareministeriet har overladt ansvaret for bekæmpelsen og de økonomiske konsekvenser til akvakulturerhvervet, opfordrer Dansk Akvakultur til et bredt samarbejde. Blandt andet i Fødevarestyrelsens task force, hvor både akvakulturerhvervet og andre interessenter sidder med.

– Akvakulturerhvervet, lystfiskeriet og put & take søerne har en fælles interesse i, at Danmark igen bliver IHN-fri. Derfor er det vigtigt, at vi i samarbejde med myndighederne står sammen om at håndtere bekæmpelsen, afslutter Brian Thomsen.

For yderligere oplysninger:

Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur: Brian@danskakvakultur.dk / 4076 2870

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...