Akvakulturerhvervet står sammen om bekæmpelsesplan mod IHN-virus

Dambrugernes brancheforening Dansk Akvakultur og de 6 IHN-ramte dambrug vil genetablere Danmarks status som fri for fiskevirussen IHN. Nu har de i fællesskab overleveret en bekæmpelsesplan til Fødevarestyrelsen.

Publiceret 9. juli 2021, Dansk Akvakultur

Den 18. maj 2021 blev der for første gang konstateret fiskevirussen IHN i Danmark. Siden er der i alt bekræftet IHN-virus på 6 dambrug. IHN-virus er ufarlig for mennesker, men kan få store økonomiske konsekvenser for det danske akvakulturerhverv.

Fødevareministeriet afviste den 1. juli erhvervets forslag om erstatning til dambrugsejerne med henblik på at bevare Danmarks status som IHN-fri. Derfor tager dambrugernes brancheforening Dansk Akvakultur og de berørte dambrug selv initiativ til at bekæmpe fiskevirussen IHN.

– Vi er et løsningsorienteret erhverv, og jeg vil gerne rose de berørte dambrugsejere for at stå sammen med resten af akvakulturerhvervet om at levere en konkret plan for IHN-bekæmpelsen, som vi i dag har overleveret til Fødevarestyrelsen, udtaler direktør i Dansk Akvakultur, Brian Thomsen.

De 6 dambrug står i en akut situation og derfor håber Dansk Akvakultur at de danske myndigheder og Europa-Kommissionen godkender planen hurtigt.

– Planen forudsætter, at vi får godkendt slagteriløsninger hurtigst muligt, at der bliver taget hensyn til værdierne på anlæggene og der bliver en tilstrækkelig periode til at få fjernet og håndteret fisken korrekt. Det er kun rimeligt, for en nødslagtning af fiskene vil, alt andet lige, medføre betydelige økonomiske tab for de berørte dambrug og erhvervet. Der er heldigvis ikke tegn på, at smitten har spredt sig til andre dambrug, og det betyder, at 95% af Danmark er fri for IHN. Så vi har fortsat troen på, at vi med en effektiv og hurtig indsats kan bekæmpe IHN-virus, understreger Brian Thomsen.

Selvom Fødevareministeriet har overladt ansvaret for bekæmpelsen og de økonomiske konsekvenser til akvakulturerhvervet, opfordrer Dansk Akvakultur til et bredt samarbejde. Blandt andet i Fødevarestyrelsens task force, hvor både akvakulturerhvervet og andre interessenter sidder med.

– Akvakulturerhvervet, lystfiskeriet og put & take søerne har en fælles interesse i, at Danmark igen bliver IHN-fri. Derfor er det vigtigt, at vi i samarbejde med myndighederne står sammen om at håndtere bekæmpelsen, afslutter Brian Thomsen.

For yderligere oplysninger:

Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur: Brian@danskakvakultur.dk / 4076 2870

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...