2013

Optimal rotation i danske dambrug

Projektets formål er at undersøge og vurdere, om det er muligt at optimere produktionen i dambrug ved hjælp af en bio-økonomisk model.Valg af rotationstid har afgørende betydning for indtjeningen i dambrug.Ved rotationstid forstås fiskens størrelse og det tidspunkt,...

læs mere

Optimeringen af driften på klassiske dambrug

Faglig rapport 2012-5Arbejdspakke 1a: Næringsstoffjernelse på klassiske dambrugArbejdspakke 1b: Renseforanstaltninger på klassiske dambrugArbejdspakke 1c: Analyse af historiske NPO udledningerArbejdspakke 2: Geosmin og MIBArbejdspakke 3: Rødmundsyge...

læs mere