2014

Platform for optimering af avlsfremgange i dansk akvakultur

Der er etableret et netværk for vidensbaseret avlsarbejde i dansk akvakultur. Netværket udgøres af Dansk Akvakultur, MBG Aarhus Universitet samt to virksomheder.Der er udarbejdet typeavlsplaner for havbrug, etableret basepopulation, optimeret avlsplaner og opbygget en...

læs mere

Afsætningsfremme: ASC

Projektet har muliggjort en fortsat profilering og synliggørelse af ASC certificerede fisk fra danske dambrug.Projektet understøtter tidligere tiltag for at fremme det nye ASC mærke for ørreder fra dambrug. Det primære formål er at kommunikere det nye mærke og at...

læs mere

Fiskesygdomskurser

Projektets mål var at etablere og afholde kurser for akvakulturbrugere om henholdsvis hjælpestoffer ogmedicinhåndtering. Dette blev gennemført og projektet har dermed medført, at der nu foreligger et opdateret kursustilbud, som også i de kommende år kan anvendes til...

læs mere