2015

Optimeret arbejdsmiljø på dambrug

Projektet har tilvejebragt ny viden om arbejdsmiljø på dambrug. Der er udarbejdet en helt ny dambrugsmålrettet vejledning, og der er gennem praktiske forsøg på udvalgte dambrug vist eksempler på, hvorledes forskellige pumpeløsninger kan bidrage til at optimere...

læs mere

Netværk for formalinudfasning

Projektets formål var:At øge viden om formalin-substitution.Gennem oprettelse af et netværk af aktører, der besidder såvel teoretisk som praktisk viden om udfasning af formalin på danske akvakulturbrugVed at gøre viden brugbar og mere tilgængelig for alle danske...

læs mere

KOMBI-Opdræt

Kombinationsopdræt af havbrugsfisk, tang og muslinger til foder og konsum Projektrapport for GUDP-projektet gennemført 2011 - 2015. KOMBI-Rapport-okt-2015-_-finalDownload

læs mere

Produktivitetsanalyse i dansk akvakultur

Analyse og vurdering af værditilvæksten per fuldtidsbeskæftiget i den danske akvakultursektor. Rasmus Nielsen og Brian Thomsen.Faglig rapport 2015-4 Slutrapport_produktivitet_270315_978-87-997876-3-0Download

læs mere