2017

STIKVACC

STIKVACC - Minimering af antibiotikaforbrug i akvakultur gennem stikvaccinering af små fisk.Projektets formål:At udvikle og afprøve en vaccinations-maskine, som rentabelt kan stikvaccinere mindre regnbueørreder mod fiskesygdommen rødmundsyge. Målet er gennem sådan...

læs mere

TARGETFISH – Autovaccine-forsøg (YDS) på dansk dambrug

TARGETFISHAutovaccine-forsøg (YDS) på dansk dambrugEU-projektet TARGETFISH arbejder med nye vacciner og vaccinationsmetoder inden for europæisk fiskeopdræt. I projektet har Stirling Universitet i Skotland påvist at bakterien, Flavobacterium psychrophilum, der...

læs mere