2018

Hudforandringer hos regnbueørred i danske fiskeopdræt

I efteråret 2015 ansøgtes Henriksens Fond om støtte til undersøgelser af hudforandringer hos regnbueørreder i danske dambrug. Støtten blev bevilliget i to omgange og undersøgelserne blev udført i 2016-2018.Baggrunden for ansøgningen var en stadig stigende forekomst af...

læs mere

VETLØSNING

Vetløsnings-projektet er gennemført i et samarbejde mellem Dansk Akvakultur, DTU Aqua, DTU Vet og KU SUND med hjælp fra praktiserende fiskedyrlæger, Aquapri og flere ørred- og skaldyrsopdrættere.Projektet adresserer tre særskilte veterinære problemstillinger i dansk...

læs mere