2019

Optimering af indretning og drift af plantelaguner på dambrug

Projektet bidrager med ny viden om indretning og drift af plantelaguner på modeldambrug. Resultaterne viser, at det vil være muligt at øge kvælstoffjernelse over plantelaguner, og at det kan bidrage til øget produktion og bedre lønsomhed.Det vurderes, at resultaterne...

læs mere

End-of-Pipe rensning på dambrug

Det er i projektet undersøgt, i hvilket omfang det er muligt at øge fjernelsen af kvælstof på dambrug, der er udbygget med biofilter. Der er fokus på at undersøge effekten af træflisfiltre, og der er gennemført en mindre vurdering af muligheder for brug af...

læs mere

ASC-certificering af RAS-anlæg

Projektets formål er at, fremme markeds- og afsætningsforholdene for akvakulturprodukter fra primært RAS anlæg samt øvrige anlæg gennem udvikling af ASC-certificering.Gennem projektet er mulighederne for at blive ASC-certificeret videreudbygget, og i dag er ca. 22...

læs mere