Notat fra DTU Aqua, juli 2021 Anne Johanne Tang Dalsgaard og Per Bovbjerg Pedersen Link til rapport.

læs mere