ASC Fælles standard i høring

ASC udvikler en fælles standard, den såkaldte Farm Standard, der skal kunne rumme alle arter, fremfor som nu, at hver art certificeres efter sin egen standard. Formålet er at ensrette certificeringskravene, samt at smidiggøre certificering af flere arter og opdrætsmetoder.

ASC har indtil 31. oktober 2022 gennemført en høring for at ”finpudse” to af emnerne hhv. ”Fiskehelse og velfærd” og ”Bentisk påvirkning”. Dansk Akvakultur har bl.a. deltaget i arbejdsgruppen omkring fiskehelse og velfærd, og har i samarbejde med vores Certificeringsudvalg udarbejdet et høringssvar gennem projektet ASC Core og klima (under EFHH Afsætningsfremme). Høringssvaret kan ses her.

ASC forventer, at den nye fælles standard er i anvendelse fra 2025. EHFF, Afsætningsfremme

ASC-standarderne dækker i dag bl.a. lovgivning og regler, biodiversitet, ressourcer, miljøpåvirkning, arbejdsmiljø og sociale forhold. Det er nyt at ASC-standarden medtager fiskehelse.

Danske opdrættere arbejder seriøst med certificeringsordninger, og i dag er ca. 70 % af ferskvands-ørred produktionen til detail, godt 50 % af havbrugsproduktionen, samt Sashimi Royal, der producerer Kingfisk, ASC certificeret.

Du kan læse mere om ASC her.

Tidsplanen for udvikling og implementering af den nye ASC Farm Standard ses på billedet ovenfor.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...