ASC Fælles standard i høring

ASC udvikler en fælles standard, den såkaldte Farm Standard, der skal kunne rumme alle arter, fremfor som nu, at hver art certificeres efter sin egen standard. Formålet er at ensrette certificeringskravene, samt at smidiggøre certificering af flere arter og opdrætsmetoder.

ASC har indtil 31. oktober 2022 gennemført en høring for at ”finpudse” to af emnerne hhv. ”Fiskehelse og velfærd” og ”Bentisk påvirkning”. Dansk Akvakultur har bl.a. deltaget i arbejdsgruppen omkring fiskehelse og velfærd, og har i samarbejde med vores Certificeringsudvalg udarbejdet et høringssvar gennem projektet ASC Core og klima (under EFHH Afsætningsfremme). Høringssvaret kan ses her.

ASC forventer, at den nye fælles standard er i anvendelse fra 2025. EHFF, Afsætningsfremme

ASC-standarderne dækker i dag bl.a. lovgivning og regler, biodiversitet, ressourcer, miljøpåvirkning, arbejdsmiljø og sociale forhold. Det er nyt at ASC-standarden medtager fiskehelse.

Danske opdrættere arbejder seriøst med certificeringsordninger, og i dag er ca. 70 % af ferskvands-ørred produktionen til detail, godt 50 % af havbrugsproduktionen, samt Sashimi Royal, der producerer Kingfisk, ASC certificeret.

Du kan læse mere om ASC her.

Tidsplanen for udvikling og implementering af den nye ASC Farm Standard ses på billedet ovenfor.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...