ASC – RAS-modul

ASC er i gang med at udvikle en fælles Standard for alle arter og opdrætsmetoder.

I forlængelse af dette er et RAS-modul til ASC-standarden i offentlig høring indtil 4.9.2020. Formålet med RAS-modulet er at tage hånd om de væsentlige miljømæssige og sociale udfordringer, der er i forbindelse med anlæggelse og drift af et RAS-anlæg.

Dansk Akvakultur vil gennemgå materialet og fremsende høringssvar i samarbejde med Certificeringsudvalget.


Uddybende materiale kan ses på ASCs hjemmeside.

Spørgsmål eller bemærkninger er velkomne til Chefkonsulent Lisbeth Jess Plesner.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...