Oversvømmelse på dambrug ved Skjern å

Et lokalt skybrud i Sønder Felding med mere end 200 mm regn fik fredag den 26. august det lokale å-system til at løbe over. Vandet oversvømmede herfra et dambrug på Toudalvej i Troldhede, hvilket medførte at fisk fra dambrugets bassiner blev skyllet ud og videre ud i...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...