Misinformation om havbrug bragt på P4 Østjylland

P4 Østjylland har den 18. samt 20. august 2021 bragt en række indslag om havbrug og Danmarks kommende havplan. Flere af indslagene indeholder desværre misvisende og usaglige oplysninger om havbrugs miljøpåvirkning, hvilket ærgrer brancheforeningen Dansk Akvakulturs...

IHN-virus konstateret på dambrug ved Kolding

Fødevarestyrelsen har den 12. august meddelt, at der er fundet et nyt tilfælde af IHN-virus på et dambrug ved Kolding. IHN-virus er ufarlig for mennesker, men kan få store økonomiske konsekvenser for det danske akvakulturerhverv. Publiceret 13. august 2021, Dansk...