DA: Regeringen mangler viden om akvakultur og respekt for fødevareproduktion i landdistrikter

Regeringen har sammen med sine støttepartier i dag præsenteret en aftale for kvælstofindsats for 2020. Aftalen ændrer markant på rammevilkårene for akvakulturerhvervet i Danmark, ved at ændre N-indfasningsordningen til akvakultur således, at den resterende havbrugspulje fjernes fra ordningen.

Dansk Akvakultur er skuffede over aftalen, der ses som et tegn på manglende forståelse og viden om akvakulturerhvervet og manglende respekt for fødevareproduktion og arbejdspladser i landdistrikter.

”Vi prioriterer dialog og samarbejde med regeringen og har meldt klart ud, at vi gerne indgår i konstruktive drøftelser om kvælstof, så det skuffer mig, at vi ikke er blevet hørt i forbindelse med aftalen. Det kommer til at ramme vores fødevareproducerende medlemmer i Danmarks landdistrikter og i øvrigt helt skævt i forhold til regeringens egne mål.”, siger Dansk Akvakulturs bestyrelsesformand Niels Dalsgaard

Alvorlige konsekvenser for fiskeopdræt både på land og i havet
Aftalen har alvorlige konsekvenser for hele det danske akvakulturerhverv, og den rammer både akvakulturudviklingen på land og i havet. Også økologisk opdræt. Ministeriet fremhæver, at der ikke vil blive tildelt kvælstof under N-indfasningsordningen i 2020 som ellers forudsat, og at den nuværende bekendtgørelse ophæves. Ministeriet vil herefter udarbejde en bekendtgørelse udelukkende til landbaserede anlæg, som forventes at kunne træde i kraft fra 2021.

”Regeringen skaber igen stor usikkerhed for hele akvakulturerhvervet og denne gang oplever vi sågar, at der ikke engang er sammenhæng mellem politiske udmeldinger om økologi og landbaseret opdræt og de faktiske beslutninger. Når al udvikling sættes i stå, må investeringer i nye opdrætsteknologier og virksomheder på land i bedste fald udskydes eller helt droppes.”, forklarer bestyrelsesformand i Dansk Akvakultur, Niels Dalsgaard. 

Regeringen modarbejder egne klimaambitioner i kampen mod fiskeopdræt   
Dansk Akvakultur er inviteret med i regeringens klimapartnerskab på fødevareområdet, og fødevaresektoren forventes at spille en afgørende rolle for at leve op til de bindende reduktionsmål i den kommende klimalov. Niels Dalsgaard ser frem til at bidrage til arbejdet, selvom kvælstoftalen modarbejder at klimavenlig fødevareproduktion fra opdræt kan hjælpe til at indfri regeringens egne klimaambitioner:

”Akvakultur er, i følge FN’s fødevareorganisation FAO, et klimavenligt, bæredygtigt og ressourceeffektivt fødevareerhverv. Med aftalen lægger regeringen op til at forringe vilkårene for akvakultur, alt imens erhvervet oplever stor vækst i international sammenhæng. Endda kun halvanden uge efter, at Miljøministeren fik ros for Danmarks vækstplaner for akvakultur i OECD’s evaluering af dansk miljøpolitik”, slutter Niels Dalsgaard.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...