Pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen den 10. december 2021.

Fødevarestyrelsen har den 10. december orienteret EU-kommissionen om, at Danmark ønsker at ophæve landets status som IHN-fri. Dermed er Danmark blandt de 23 ud af 27 EU-medlemslande, der ikke har status som IHN-fri.

Dansk Akvakultur, Danske Ørredsøer, Dansk Sportsfiskerforbund og andre aktører i branchen har bedt Fødevarestyrelsen ophæve Danmarks IHN-fri status.

28 dambrug er blevet tildelt såkaldt kompartment og kan – hvis de øvrige medlemslande i EU og EU-kommissionen godkender det – fortsat eksportere fisk med Fødevarestyrelsens blå stempel som værende IHN-fri. Det kræver dog, at dambrugene tildelt kompartment opfylder en række betingelser og fortsat kan dokumentere, at deres fisk ikke er syge.

Pressemeddelelsen kan læses her.