Dansk Akvakultur deltog i Folkemødet

Årets Folkemøde blev en stor succes for Dansk Akvakultur med masser af gode og konstruktive snakke om det danske opdrætserhverv. Foto: Katrine Evans

Folkemødet er blevet en stor begivenhed. Da Bertel Haarder i sin tid introducerede Folkemødet som politikkens svar på Roskilde Festival, havde de færreste regnet med at arrangementet ville få så godt tag i gæsterne, at der en dag ville blive sat besøgsrekord med over 100.000 deltagere. Ikke desto mindre var det tilfældet i år, hvor arrangementet rundede godt 114.000 deltagere, der var taget til Bornholm for at høre mere om og tage del i debatten om FN’s verdensmål, som i år var hovedtemaet for arrangementet.

Dansk Akvakultur var også til stede på årets Folkemøde med base på havneplads H3 ved siden af Den digitale scene. En central placering for Musholms arbejdsskibi, der sejlede fra Kalvehave havn tirsdag aften og – trods kraftig blæst på Østersøen – lagde til i Allinge Havn torsdag morgen. De næste fire dage blev skibet et hyggeligt samlingspunkt med alt fra levende musik til debat om akvakultur og certificeringer.

Velsmagende ørreddelikatesser tiltrak stor opmærksomhed.
Allerede fra torsdag var der stor interesse. Adskillige gæster blev budt velkommen på båden, og deltog i debatten om det danske akvakulturerhverv. Gennem hele mødet oplevede vi stor interesse, specielt for de kvalitetsprodukter vi producerer, og som ender i køledisken eller på middagstallerkenen. Netop derfor havde vi også medbragt en række delikatesser som bl.a. ørredrogn, hjemmelavet ørredmousse og foreller til de interesserede gæster. Torsdag aften bød også på en særdeles velbesøgt reception på skibet, hvor flere politikere og repræsentanter fra brancheorganisationer og grønne NGO’er kiggede forbi til smagsprøver og dialog om vækstmulighederne for akvakultur i Danmark.

Debat om multeopdræt
Fredag formiddag var Dansk Akvakulturs bestyrelsesformand Niels Dalsgaard i debat på Dyrenes Beskyttelses stand. Her havde Bent Hindrup fra Levende Hav indbudt til debat om multeopdræt under overskriften ”kan multeopdræt redde klimakrisen?”.  Landbrug & Fødevarers viceformand Thor Gunnar Kofoed var også med i debatpanelet.

Debatten var med fokus på, om opdræt af vegetariske multefisk kunne være en ny retning at gå i for det danske opdrætserhverv. Samtidigt blev det også diskuteret, hvorvidt multen kan være en fremtidig delikatesse. Debatten var præget af en god og positiv tone, hvor der også blev lejlighed til at diskutere fordelene ved fiskeopdræt som en klimavenlig og ressourceeffektiv fødevareproduktion.

Selvom der er behov for mere viden om multeopdræt, udviste alle paneldeltagere stor interesse for at få belyst potentialet nærmere. Dansk Akvakultur og Bent Hindrup fortsætter dialogen, som du fremadrettet vil kunne læse mere om i nyhedsbrevet.

Forbrugerne i fokus
Senere på fredagen var Dansk Akvakultur arrangør, da mere end 40 deltagere mødte op til debat om MSC og ASC-certificeringerne. Debatten satte fokus på ASC-certificeringen gennem hele kredsløbet fra foder til opdræt og videre til forbrugeren. Panelet var repræsenteret med Dansk Akvakulturs chefkonsulent Lisbeth Plesner, formand Niels Dalsgaard og Aller Aquas direktør Hans Erik Bylling, der fortalte om etableringen af ASC-certificeringen og det daglige arbejde i virksomhederne med at leve op til den. Fra MSC deltog Morten Fristrup og restaurantkæden Letz Sushis Adm. Direktør Anders Barsøe, som fortalte om virksomhedens perspektiv på ASC. Letz Sushi arbejder dagligt med at øge danskernes bevidsthed om bæredygtig forbrugeradfærd, og har FN’s verdensmål nr. 14 ”Livet i Havet” som omdrejningspunkt for indsatsen.

Foredraget var præget af stor spørgelyst blandt de fremmødte, og det medførte, at arrangementet gik over den afsatte time. Dette skyldtes ikke mindst den store interesse for at høre mere om, hvor man som forbruger kan finde ASC-certificeret fisk og hvordan certificeringen kan udvikles yderligere.

Dansk Akvakultur takker de mange fremmødte for at bidrage til en god og konstruktiv debat, der medvirkede til, at det blev en god dag på skibet. En særlig tak til Morten Fristrup og Anders Barsøe for at finde tid til at deltage i vores debat.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...