Dansk Akvakultur deltog i “grønt” inspirationsmøde hos Socialdemokratiet

Dansk Akvakultur var, sammen med en række grønne interessenter, inviteret til inspirationsmøde hos den socialdemokratiske miljøordfører

Torsdag den 12. september deltog Dansk Akvakultur i et spændende ”grønt” inspirationsmøde hos den Socialdemokratiske miljøordfører Mette Gjerskov, som også tidligere har været Miljø- og Fødevareminister. Mødet havde fokus på de kommende års miljøpolitiske udfordringer og gav anledning til en række gode drøftelser.  Dansk Akvakultur rejste naturligvis spørgsmålet om de store udfordringer ved Miljøminister Lea Wermelins beslutning om ikke at udstede bekendtgørelsen om marine virkemidler, samt den manglende inddragelse af Dansk Akvakultur i dialogen om akvakultur-erhvervet og havbrug.Vi fik også lejlighed til at drøfte en række positive elementer, som f.eks. ny strategi for bæredygtig akvakultur og udvikling af økologisk fiskeopdræt.

Fra Dansk Akvakultur skal lyde en stor tak til Mette Gjerskov for at inddrage Dansk Akvakultur og andre interessenter i dialogen. Faktisk bragte mødet så mange forskellige emner på banen, at det blev besluttet at fortsætte med endnu et møde i foråret, hvor det igen bliver muligt at give input og kommentarer til regeringens miljøpolitik.

Vi håber, at denne Folketingsperiode fortsat vil været præget af en saglig og konstruktiv dialog om akvakultur med både Socialdemokratiet og Folketingets øvrige partier. 

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...