Dansk Akvakultur deltog i “grønt” inspirationsmøde hos Socialdemokratiet

Dansk Akvakultur var, sammen med en række grønne interessenter, inviteret til inspirationsmøde hos den socialdemokratiske miljøordfører

Torsdag den 12. september deltog Dansk Akvakultur i et spændende ”grønt” inspirationsmøde hos den Socialdemokratiske miljøordfører Mette Gjerskov, som også tidligere har været Miljø- og Fødevareminister. Mødet havde fokus på de kommende års miljøpolitiske udfordringer og gav anledning til en række gode drøftelser.  Dansk Akvakultur rejste naturligvis spørgsmålet om de store udfordringer ved Miljøminister Lea Wermelins beslutning om ikke at udstede bekendtgørelsen om marine virkemidler, samt den manglende inddragelse af Dansk Akvakultur i dialogen om akvakultur-erhvervet og havbrug.Vi fik også lejlighed til at drøfte en række positive elementer, som f.eks. ny strategi for bæredygtig akvakultur og udvikling af økologisk fiskeopdræt.

Fra Dansk Akvakultur skal lyde en stor tak til Mette Gjerskov for at inddrage Dansk Akvakultur og andre interessenter i dialogen. Faktisk bragte mødet så mange forskellige emner på banen, at det blev besluttet at fortsætte med endnu et møde i foråret, hvor det igen bliver muligt at give input og kommentarer til regeringens miljøpolitik.

Vi håber, at denne Folketingsperiode fortsat vil været præget af en saglig og konstruktiv dialog om akvakultur med både Socialdemokratiet og Folketingets øvrige partier. 

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...