Dansk Akvakultur deltog i NordicRas og Aquaculture Europe

Dansk Akvakultur var blandt de ca. 300 deltagere, der mødtes til Workshoppen NordicRas i Berlin den 7-8. oktober.

Workshoppen NordicRAS løb af stablen i Berlin d. 7-8. oktober og samlede nyeste viden om RAS-teknologi. Derfor var Dansk Akvakultur sekretariat repræsenteret sammen med ca. 300 andre deltagere. 

På første dag gav repræsentanter fra erhvervs- og forskningsinstitutioner en status på foderudvikling til RAS, partikelfjernelse, mikrobiel vandkvalitet og en general status fra den virkelige verden. Fra Danmark bidrog Biomar og Aller Aqua med oplæg om foderudvikling til RAS, mens Thue Holm gav en opdatering på Atlantic Sapphire i Hvide Sande og Miami. 

Dagen efter startede Niels Henrik Henriksen fra Dansk Akvakultur ud som Co-chair, da emnet fiskehelse og velfærd blev behandlet bl.a. med oplæg omkring DTU Aquas arbejde med PRV-3 på danske dambrug. Workshoppens sidste oplæg gav desuden en opdatering på nyeste resultater fra projektet “Miljøvenlig brug af træflis på dambrug”, som Dansk Akvakultur deltager i sammen med DTU Aqua i Hirtshals. Her præsenterede Mathis Von Ahnen fra DTU Aqua foreløbige resultater fra forsøg med flisfiltrenes evne til at omsætte hjælpestoffer og muligheden for at reducere udvaskningen af organisk materiale under opstart af filtrene.

NordicRAS blev afløst af akvakulturkonferencen “Aquaculture Europe” med interessante oplæg bl.a. om fiskevelfærd, brug af hjælpestoffer og medicin, miljøregulering, avl, klimaeffekter m.m. Dansk Akvakulturs Dyrlæge Niels Henrik Henriksen var også blandt oplægsholder med nyt om parasitters økonomiske betydning for regnbueørredopdræt.

Konferencen omfattede også en udstilling med 150 stande, hvor Biomar og Aller Aqua sammen med flere danske udstyrsleverandører præsenterede deres produkter. Til konferencen deltog mere end 2.700 personer fra hele verden.

Fra sekretariatet skal lyde en tak for gode lærerige dage i selskab med medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...