Dansk Akvakultur deltog i NordicRas og Aquaculture Europe

Dansk Akvakultur var blandt de ca. 300 deltagere, der mødtes til Workshoppen NordicRas i Berlin den 7-8. oktober.

Workshoppen NordicRAS løb af stablen i Berlin d. 7-8. oktober og samlede nyeste viden om RAS-teknologi. Derfor var Dansk Akvakultur sekretariat repræsenteret sammen med ca. 300 andre deltagere. 

På første dag gav repræsentanter fra erhvervs- og forskningsinstitutioner en status på foderudvikling til RAS, partikelfjernelse, mikrobiel vandkvalitet og en general status fra den virkelige verden. Fra Danmark bidrog Biomar og Aller Aqua med oplæg om foderudvikling til RAS, mens Thue Holm gav en opdatering på Atlantic Sapphire i Hvide Sande og Miami. 

Dagen efter startede Niels Henrik Henriksen fra Dansk Akvakultur ud som Co-chair, da emnet fiskehelse og velfærd blev behandlet bl.a. med oplæg omkring DTU Aquas arbejde med PRV-3 på danske dambrug. Workshoppens sidste oplæg gav desuden en opdatering på nyeste resultater fra projektet “Miljøvenlig brug af træflis på dambrug”, som Dansk Akvakultur deltager i sammen med DTU Aqua i Hirtshals. Her præsenterede Mathis Von Ahnen fra DTU Aqua foreløbige resultater fra forsøg med flisfiltrenes evne til at omsætte hjælpestoffer og muligheden for at reducere udvaskningen af organisk materiale under opstart af filtrene.

NordicRAS blev afløst af akvakulturkonferencen “Aquaculture Europe” med interessante oplæg bl.a. om fiskevelfærd, brug af hjælpestoffer og medicin, miljøregulering, avl, klimaeffekter m.m. Dansk Akvakulturs Dyrlæge Niels Henrik Henriksen var også blandt oplægsholder med nyt om parasitters økonomiske betydning for regnbueørredopdræt.

Konferencen omfattede også en udstilling med 150 stande, hvor Biomar og Aller Aqua sammen med flere danske udstyrsleverandører præsenterede deres produkter. Til konferencen deltog mere end 2.700 personer fra hele verden.

Fra sekretariatet skal lyde en tak for gode lærerige dage i selskab med medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...