Dansk Akvakultur: Det kommunale tilsyn med havbrug fungerer godt

Dansk Akvakultur forstår ikke, at Miljøministeren ønsker at ”rydde op” og ændre på det kommunale tilsyn, som miljømyndighederne konstaterer fungerer godt.

Miljømyndighederne gennemførte i 2019 en grundig gennemgang af hele havbrugssektoren, herunder de årlige indberettede tal for netto-produktionen af fisk, foderforbruget og antibiotikaforbrug. Undersøgelsen konkluderede, at ”myndighederne har ikke konstateret eller vurderet, at der var tegn på, at havbrug har overskredet deres vilkår i miljøtilladelsen i forhold til ovennævnte forhold, der blev undersøgt”.  I undersøgelsen konkluderes også, at de ”gældende regler overordnet udgør et solidt udgangspunkt og basis for fremtidig administration på området”.

Formand for Dansk Akvakultur, Niels Dalsgaard siger: ”Vi er tilfredse med, at myndighedernes gennemgang af havbrugsområdet viser, at danske havbrug følger de gældende regler, og at gennemgangen konkluderer, at vores lokale tilsynsmyndigheder hos kommunerne gør deres arbejde godt”, og fortsætter ”Vi forstår derfor ikke, hvorfor miljøministeren har behov for at stille spørgsmålstegn ved kommunernes kompetencer”.

Samtlige havbrug følger myndighedernes retningslinjer, herunder indberetningsskema til kvælstofudledninger, og al kontrol sker i et tæt samarbejde med myndigheder, herunder Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen, på samme måde som for alle øvrige fødevareerhverv.

Miljøministeren ønsker at iværksætte en samlet handleplan på havbrugsområdet. Det bifalder Dansk Akvakultur. Vi vil gerne bidrage til klarhed og gennemsigtighed omkring akvakultur-erhvervet.  Dansk Akvakultur foreslår endvidere, at Miljøministeren sørger for at alle punkter i havbrugskommissoriet bliver belyst. Der mangler fortsat en tilbundsgående undersøgelse af miljømyndighedernes sagsbehandling af havbrugenes ansøgninger om miljøgodkendelser af eksisterende havbrug og nye havbrug, ligesom havbrugskommissoriet også indebar en undersøgelse af udviklingsmulighederne for økologiske havbrug.

Den danske akvakultur-sektor er bæredygtig. Havbrug er en meget miljøeffektiv og klimavenlig fødevareproduktion. Havbrug er reguleret efter omfattende miljøkrav. Miljøovervågning af havbrug dokumenterer, at havbrugene ikke forhindrer opfyldelse af god økologisk tilstand i havmiljøet.

Dansk Akvakulturs medlemmer arbejder målrettet med at øge klimavenlighed og ressourceeffektivitet i produktionen, ligesom vi også bidrager til økonomisk udvikling og beskæftigelse i landdistrikterne og mindre øer og havne.

– Miljøministeren ønsker, at der skal satses på en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren. Det vil Dansk Akvakultur gerne bidrage til. Det forudsætter, at vi indleder en drøftelse om, hvordan vi kan konkretisere denne udvikling, og derfor håber vi også, at miljøministeren vil afsætte tid til at besøge et dansk havbrug, afslutter formand for Dansk Akvakultur, Niels Dalsgaard.  

Yderligere oplysninger:
Niels Dalsgaard, formand for Dansk Akvakultur: Tlf. nr.: 2168 8753 / ned@musholm.com
Brian Thomsen, direktør for Dansk Akvakultur: Tlf. nr.: 4076 2870 / brian@danskakvakultur.dk
Dansk Akvakultur – Agro Food Park 15 – 8200 Aarhus N- danskakvakultur@danskakvakultur.dk

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...