Dansk Akvakultur: Det kommunale tilsyn med havbrug fungerer godt

Dansk Akvakultur forstår ikke, at Miljøministeren ønsker at ”rydde op” og ændre på det kommunale tilsyn, som miljømyndighederne konstaterer fungerer godt.

Miljømyndighederne gennemførte i 2019 en grundig gennemgang af hele havbrugssektoren, herunder de årlige indberettede tal for netto-produktionen af fisk, foderforbruget og antibiotikaforbrug. Undersøgelsen konkluderede, at ”myndighederne har ikke konstateret eller vurderet, at der var tegn på, at havbrug har overskredet deres vilkår i miljøtilladelsen i forhold til ovennævnte forhold, der blev undersøgt”.  I undersøgelsen konkluderes også, at de ”gældende regler overordnet udgør et solidt udgangspunkt og basis for fremtidig administration på området”.

Formand for Dansk Akvakultur, Niels Dalsgaard siger: ”Vi er tilfredse med, at myndighedernes gennemgang af havbrugsområdet viser, at danske havbrug følger de gældende regler, og at gennemgangen konkluderer, at vores lokale tilsynsmyndigheder hos kommunerne gør deres arbejde godt”, og fortsætter ”Vi forstår derfor ikke, hvorfor miljøministeren har behov for at stille spørgsmålstegn ved kommunernes kompetencer”.

Samtlige havbrug følger myndighedernes retningslinjer, herunder indberetningsskema til kvælstofudledninger, og al kontrol sker i et tæt samarbejde med myndigheder, herunder Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen, på samme måde som for alle øvrige fødevareerhverv.

Miljøministeren ønsker at iværksætte en samlet handleplan på havbrugsområdet. Det bifalder Dansk Akvakultur. Vi vil gerne bidrage til klarhed og gennemsigtighed omkring akvakultur-erhvervet.  Dansk Akvakultur foreslår endvidere, at Miljøministeren sørger for at alle punkter i havbrugskommissoriet bliver belyst. Der mangler fortsat en tilbundsgående undersøgelse af miljømyndighedernes sagsbehandling af havbrugenes ansøgninger om miljøgodkendelser af eksisterende havbrug og nye havbrug, ligesom havbrugskommissoriet også indebar en undersøgelse af udviklingsmulighederne for økologiske havbrug.

Den danske akvakultur-sektor er bæredygtig. Havbrug er en meget miljøeffektiv og klimavenlig fødevareproduktion. Havbrug er reguleret efter omfattende miljøkrav. Miljøovervågning af havbrug dokumenterer, at havbrugene ikke forhindrer opfyldelse af god økologisk tilstand i havmiljøet.

Dansk Akvakulturs medlemmer arbejder målrettet med at øge klimavenlighed og ressourceeffektivitet i produktionen, ligesom vi også bidrager til økonomisk udvikling og beskæftigelse i landdistrikterne og mindre øer og havne.

– Miljøministeren ønsker, at der skal satses på en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren. Det vil Dansk Akvakultur gerne bidrage til. Det forudsætter, at vi indleder en drøftelse om, hvordan vi kan konkretisere denne udvikling, og derfor håber vi også, at miljøministeren vil afsætte tid til at besøge et dansk havbrug, afslutter formand for Dansk Akvakultur, Niels Dalsgaard.  

Yderligere oplysninger:
Niels Dalsgaard, formand for Dansk Akvakultur: Tlf. nr.: 2168 8753 / ned@musholm.com
Brian Thomsen, direktør for Dansk Akvakultur: Tlf. nr.: 4076 2870 / brian@danskakvakultur.dk
Dansk Akvakultur – Agro Food Park 15 – 8200 Aarhus N- danskakvakultur@danskakvakultur.dk

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...