Dansk Akvakultur: Det kommunale tilsyn med havbrug fungerer godt

Dansk Akvakultur forstår ikke, at Miljøministeren ønsker at ”rydde op” og ændre på det kommunale tilsyn, som miljømyndighederne konstaterer fungerer godt.

Miljømyndighederne gennemførte i 2019 en grundig gennemgang af hele havbrugssektoren, herunder de årlige indberettede tal for netto-produktionen af fisk, foderforbruget og antibiotikaforbrug. Undersøgelsen konkluderede, at ”myndighederne har ikke konstateret eller vurderet, at der var tegn på, at havbrug har overskredet deres vilkår i miljøtilladelsen i forhold til ovennævnte forhold, der blev undersøgt”.  I undersøgelsen konkluderes også, at de ”gældende regler overordnet udgør et solidt udgangspunkt og basis for fremtidig administration på området”.

Formand for Dansk Akvakultur, Niels Dalsgaard siger: ”Vi er tilfredse med, at myndighedernes gennemgang af havbrugsområdet viser, at danske havbrug følger de gældende regler, og at gennemgangen konkluderer, at vores lokale tilsynsmyndigheder hos kommunerne gør deres arbejde godt”, og fortsætter ”Vi forstår derfor ikke, hvorfor miljøministeren har behov for at stille spørgsmålstegn ved kommunernes kompetencer”.

Samtlige havbrug følger myndighedernes retningslinjer, herunder indberetningsskema til kvælstofudledninger, og al kontrol sker i et tæt samarbejde med myndigheder, herunder Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen, på samme måde som for alle øvrige fødevareerhverv.

Miljøministeren ønsker at iværksætte en samlet handleplan på havbrugsområdet. Det bifalder Dansk Akvakultur. Vi vil gerne bidrage til klarhed og gennemsigtighed omkring akvakultur-erhvervet.  Dansk Akvakultur foreslår endvidere, at Miljøministeren sørger for at alle punkter i havbrugskommissoriet bliver belyst. Der mangler fortsat en tilbundsgående undersøgelse af miljømyndighedernes sagsbehandling af havbrugenes ansøgninger om miljøgodkendelser af eksisterende havbrug og nye havbrug, ligesom havbrugskommissoriet også indebar en undersøgelse af udviklingsmulighederne for økologiske havbrug.

Den danske akvakultur-sektor er bæredygtig. Havbrug er en meget miljøeffektiv og klimavenlig fødevareproduktion. Havbrug er reguleret efter omfattende miljøkrav. Miljøovervågning af havbrug dokumenterer, at havbrugene ikke forhindrer opfyldelse af god økologisk tilstand i havmiljøet.

Dansk Akvakulturs medlemmer arbejder målrettet med at øge klimavenlighed og ressourceeffektivitet i produktionen, ligesom vi også bidrager til økonomisk udvikling og beskæftigelse i landdistrikterne og mindre øer og havne.

– Miljøministeren ønsker, at der skal satses på en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren. Det vil Dansk Akvakultur gerne bidrage til. Det forudsætter, at vi indleder en drøftelse om, hvordan vi kan konkretisere denne udvikling, og derfor håber vi også, at miljøministeren vil afsætte tid til at besøge et dansk havbrug, afslutter formand for Dansk Akvakultur, Niels Dalsgaard.  

Yderligere oplysninger:
Niels Dalsgaard, formand for Dansk Akvakultur: Tlf. nr.: 2168 8753 / ned@musholm.com
Brian Thomsen, direktør for Dansk Akvakultur: Tlf. nr.: 4076 2870 / brian@danskakvakultur.dk
Dansk Akvakultur – Agro Food Park 15 – 8200 Aarhus N- danskakvakultur@danskakvakultur.dk

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...