Dansk Akvakultur: En CO2-afgift bør bidrage til reel grøn omstilling og udvikling af produktionen i Danmark

Pressemeddelelse 14. februar 2022:

En ny rapport fra regeringens ekspertgruppe skal danne grundlag for de politiske forhandlinger om yderligere reduktioner i Danmarks udledninger af klimagasser. Politikerne bør finde en model, der prioriterer investeringer frem for at pynte på det danske CO2-regnskab ved at flytte udledninger og produktion til udlandet, mener Dansk Akvakultur.

Den nye rapport fremlægger tre forskellige modeller for en CO2-afgift. Fælles for dem er, at de alle viser vejen til reduktioner på 3,5 millioner tons CO2. Den centrale forskel på modellerne er, hvor meget de vil koste at indføre, og i hvor høj grad de vil føre til, at produktion og CO2 flyttes til udlandet.

Rapporten er en delrapport, der først og fremmest handler om industrien. Først senere på året følger anden del af rapporten, der vil fokusere på transport- og landbrugssektoren. Men de politiske afvejninger, rapporten klarlægger, gælder også for akvakultur og den øvrige landbrugssektor.

”Rapporten kridter banen op for de kommende politiske forhandlinger: Foretrækker man en lav pris per reduceret ton CO2 og accepter en vis afvikling af produktionen i Danmark – eller vil man investere i, at virksomhederne kan omstille og holde mest mulig produktion i Danmark? For Dansk Akvakultur er sagen klar. En CO2-afgift skal designes på en måde, som bidrager til udvikle og ikke afvikle produktionen i Danmark”, siger Niels Dalsgaard, formand for Dansk Akvakultur.

En CO2-afgift kan desuden skabe yderligere ubalance mellem land og by, da især arbejdspladser i landbrugs- og fødevaresektoren vil blive ramt. De arbejdspladser, som genopstår, vil være i storbyerne og ikke i land- og kystdistrikterne. Det viser en rapport fra december 2021 om effekterne af en CO2-afgift på beskæftigelsen.

”Den grønne omstilling bliver ikke mere grøn af, at man flytter udledning og arbejdspladser til udlandet og de resterende arbejdspladser til storbyen. Danmark bør satse på at inspirere internationalt med en klimapolitik, der skaber udvikling, innovation og en god balance mellem land og by. Det håber jeg, politikerne vil minde sig selv om under de kommende politiske forhandlinger om en dansk CO2-afgift”, siger Niels Dalsgaard.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...