Dansk Akvakultur: En CO2-afgift bør bidrage til reel grøn omstilling og udvikling af produktionen i Danmark

Pressemeddelelse 14. februar 2022:

En ny rapport fra regeringens ekspertgruppe skal danne grundlag for de politiske forhandlinger om yderligere reduktioner i Danmarks udledninger af klimagasser. Politikerne bør finde en model, der prioriterer investeringer frem for at pynte på det danske CO2-regnskab ved at flytte udledninger og produktion til udlandet, mener Dansk Akvakultur.

Den nye rapport fremlægger tre forskellige modeller for en CO2-afgift. Fælles for dem er, at de alle viser vejen til reduktioner på 3,5 millioner tons CO2. Den centrale forskel på modellerne er, hvor meget de vil koste at indføre, og i hvor høj grad de vil føre til, at produktion og CO2 flyttes til udlandet.

Rapporten er en delrapport, der først og fremmest handler om industrien. Først senere på året følger anden del af rapporten, der vil fokusere på transport- og landbrugssektoren. Men de politiske afvejninger, rapporten klarlægger, gælder også for akvakultur og den øvrige landbrugssektor.

”Rapporten kridter banen op for de kommende politiske forhandlinger: Foretrækker man en lav pris per reduceret ton CO2 og accepter en vis afvikling af produktionen i Danmark – eller vil man investere i, at virksomhederne kan omstille og holde mest mulig produktion i Danmark? For Dansk Akvakultur er sagen klar. En CO2-afgift skal designes på en måde, som bidrager til udvikle og ikke afvikle produktionen i Danmark”, siger Niels Dalsgaard, formand for Dansk Akvakultur.

En CO2-afgift kan desuden skabe yderligere ubalance mellem land og by, da især arbejdspladser i landbrugs- og fødevaresektoren vil blive ramt. De arbejdspladser, som genopstår, vil være i storbyerne og ikke i land- og kystdistrikterne. Det viser en rapport fra december 2021 om effekterne af en CO2-afgift på beskæftigelsen.

”Den grønne omstilling bliver ikke mere grøn af, at man flytter udledning og arbejdspladser til udlandet og de resterende arbejdspladser til storbyen. Danmark bør satse på at inspirere internationalt med en klimapolitik, der skaber udvikling, innovation og en god balance mellem land og by. Det håber jeg, politikerne vil minde sig selv om under de kommende politiske forhandlinger om en dansk CO2-afgift”, siger Niels Dalsgaard.

Læs andre nyheder

Akvakulturstrategi for 2022-2027 er i høring

Udkast til "Strategi for en bæredygtig akvakultursektor 2022-2027" er i høring frem til 15. august 2022. Udkastet til strategien og øvrige høringsdetaljer kan findes her.

Høringssvar til vandområdeplaner for 2021-2027

Miljøstyrelsen har haft udkast til Vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027) i høring i 6 måneder til den 22. juni 2022. Dansk Akvakultur har udarbejdet høringssvar, som kan læses her. I vores høringssvar henviser vi til Landbrugs...

Dansk Akvakultur har afholdt generalforsamling og årsmøder

Den 19. maj 2022 afholdte Dansk Akvakultur årsmøde for dambrug, havbrug og RAS samt ordinær generalforsamling for vores medlemmer.  Dansk Akvakulturs medlemmer var samlet til en god og spændende dag på Hotel Horisont i Aarhus N, hvor professor Niels Jørgen Olsen...

Dansk Akvakultur på Naturmøde 2022

På Naturmødet 19.-21. maj indtog Dansk Akvakultur sammen med Danmarks Fiskeriforening (DFPO) og Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) Sydvestkajen i Hirtshals,.På den fælles stand talte vi med danskerne om akvakultur og fiskeri i Danmark. Udover en...

Sashimi Royal fik besøg fra Borgen

Venstres erhvervs- og fiskeriordfører, Torsten Schack, var på besøg hos Sashimi Royal i Hanstholm til en snak om barrierer og muligheder for landbaseret opdræt. Direktør Søren Mattesen (th.) viser Torsten Schack (mf.) og Brian Thomsen (tv.) rundt på det nuværende...