Dansk Akvakultur flytter til Agro Food Park

Udskriv

Dansk Akvakultur holdte den 11. december 2018 bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet, at foreningen flytter sit sekretariat en smule mod øst. Fra den 1. april 2019 vil sekretariatet være at finde i Agro Food Park i Aarhus (Skejby), hvor både Landbrug & Fødevarer og SEGES holder til.

Beslutningen fandt sted efter bestyrelsen var blevet vist rundt i Agro Food Park og ved denne lejlighed fik mulighed for at besigtige de kommende lokaler. Selvom indflytningen formelt finder sted fra 1.april vil vi allerede inden da begynde at benytte os af eksempelvis husets gode mødefaciliteter.

Flytningen glæder Dansk Akvakulturs bestyrelsesformand Niels Dalsgaard:

”Med flytningen bliver vi tætte naboer med L&F, SEGES og andre organisationer, som arbejder positivt med interessevaretagelse og vidensudvikling for landbrug og fødevareproduktion med udgangspunkt i primærproducenternes vilkår.

Vi har et godt samarbejde med L&F og SEGES, som vi vil kunne udvikle videre. Derudover medfører flytningen til Agro Food Park også besparelser til lokaleomkostning, bedre trafikale forbindelser både i bil og med offentlig transport, samt gode mødefaciliteter, som vi allerede fra begyndelsen af 2019 vil benytte os af.”

Vi takker for mange gode år i Silkeborg og ser frem til en ny og spændende tid i det århusianske, hvor vi glæder os til at byde jer velkommen!

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...