Dansk Akvakultur flytter til Agro Food Park

Udskriv

Dansk Akvakultur holdte den 11. december 2018 bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet, at foreningen flytter sit sekretariat en smule mod øst. Fra den 1. april 2019 vil sekretariatet være at finde i Agro Food Park i Aarhus (Skejby), hvor både Landbrug & Fødevarer og SEGES holder til.

Beslutningen fandt sted efter bestyrelsen var blevet vist rundt i Agro Food Park og ved denne lejlighed fik mulighed for at besigtige de kommende lokaler. Selvom indflytningen formelt finder sted fra 1.april vil vi allerede inden da begynde at benytte os af eksempelvis husets gode mødefaciliteter.

Flytningen glæder Dansk Akvakulturs bestyrelsesformand Niels Dalsgaard:

”Med flytningen bliver vi tætte naboer med L&F, SEGES og andre organisationer, som arbejder positivt med interessevaretagelse og vidensudvikling for landbrug og fødevareproduktion med udgangspunkt i primærproducenternes vilkår.

Vi har et godt samarbejde med L&F og SEGES, som vi vil kunne udvikle videre. Derudover medfører flytningen til Agro Food Park også besparelser til lokaleomkostning, bedre trafikale forbindelser både i bil og med offentlig transport, samt gode mødefaciliteter, som vi allerede fra begyndelsen af 2019 vil benytte os af.”

Vi takker for mange gode år i Silkeborg og ser frem til en ny og spændende tid i det århusianske, hvor vi glæder os til at byde jer velkommen!

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...