Dansk Akvakultur flytter til Agro Food Park

Udskriv

Dansk Akvakultur holdte den 11. december 2018 bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet, at foreningen flytter sit sekretariat en smule mod øst. Fra den 1. april 2019 vil sekretariatet være at finde i Agro Food Park i Aarhus (Skejby), hvor både Landbrug & Fødevarer og SEGES holder til.

Beslutningen fandt sted efter bestyrelsen var blevet vist rundt i Agro Food Park og ved denne lejlighed fik mulighed for at besigtige de kommende lokaler. Selvom indflytningen formelt finder sted fra 1.april vil vi allerede inden da begynde at benytte os af eksempelvis husets gode mødefaciliteter.

Flytningen glæder Dansk Akvakulturs bestyrelsesformand Niels Dalsgaard:

”Med flytningen bliver vi tætte naboer med L&F, SEGES og andre organisationer, som arbejder positivt med interessevaretagelse og vidensudvikling for landbrug og fødevareproduktion med udgangspunkt i primærproducenternes vilkår.

Vi har et godt samarbejde med L&F og SEGES, som vi vil kunne udvikle videre. Derudover medfører flytningen til Agro Food Park også besparelser til lokaleomkostning, bedre trafikale forbindelser både i bil og med offentlig transport, samt gode mødefaciliteter, som vi allerede fra begyndelsen af 2019 vil benytte os af.”

Vi takker for mange gode år i Silkeborg og ser frem til en ny og spændende tid i det århusianske, hvor vi glæder os til at byde jer velkommen!

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...