Dansk Akvakultur glade for forskningsaftale: Kan styrke økologisk opdræt

Regeringen og Folketinget er blevet enige om en aftale for forskningsreserveren, der skal anvendes på den grønne omstilling. Aftalen har særligt fokus på at styrke forskningen indenfor miljø, natur, landbrug og biodiversitet, og det glæder Dansk Akvakulturs bestyrelsesformand Niels Dalsgaard:

”Vi er enige med regeringen og Folketinget i, at der skal investeres flere penge i den grønne omstilling af fødevaresektoren. Som et klimavenligt og ressourceeffektivt fødevareerhverv har vi længe argumenteret for, at akvakultur-erhvervet er et eksempel på, hvordan forskning kan rykke et erhverv i en mere grøn retning, siger Dansk Akvakulturs bestyrelsesformand Niels Dalsgaard.

Han henviser til, at erhvervet har et tæt samarbejde med DTU Aqua og KU Sund, som har givet gode resultater:

Vi har bl.a. opnået gode resultater med forskning i bl.a. plantelaguner og træflis som værktøjer til at reducere miljøpåvirkningen fra vores dambrug. Så vi håber, at forskningsaftalen kan være med til at fastholde akvakulturens rolle som et klimavenligt og ressourceeffektivt fødevareerhverv med en lav miljøpåvirkning, siger Niels Dalsgaard.  

Håber på mere økologi
I aftalen er der også afsat en pulje på 38 mio. kr. målrettet økologiforskning. Dansk Akvakultur håber, at puljen kan være med til at styrke økologisk opdræt yderligere:

”Lige nu ligger hovedudfordringen for økologisk opdræt i BAT-kravene, som forhindrer en udvikling af økologisk opdræt, men vi mener samtidigt, at det er nødvendigt at styrke forskningen i økologi, hvis den økologiske efterspørgsel og eksport skal fordobles, som regeringen ønsker. Derfor er vi meget tilfredse med, at regeringen har afsat penge til økologiforskning, og vi står selvfølgelig klar til at bidrage til de konkrete projekter, siger Niels Dalsgaard.

Dansk Akvakultur også med i nyt GUDP-projekt
I en pressemeddelelse sendt på vegne af Miljø- og Fødevareministeriet blev det den 17. december meddelt, at GUDP’s bestyrelse har givet støtte til 17 nye projekter. Dansk Akvakultur er med i projektet BIOKOS, som inden for projektperioden vil udvikle og kommercialisere et helt nyt produkt til bekæmpelse af hudsnyltere på ferskvandsfisk. Vi ser frem til en spændende projektperiode med, forhåbentligt, gode resultater.

Vil du vide mere om BIOKOS, er du meget velkommen til at kontakte Niels Henrik Henriksen på niels@danskakvakultur.dk.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...