Dansk Akvakultur glade for forskningsaftale: Kan styrke økologisk opdræt

Regeringen og Folketinget er blevet enige om en aftale for forskningsreserveren, der skal anvendes på den grønne omstilling. Aftalen har særligt fokus på at styrke forskningen indenfor miljø, natur, landbrug og biodiversitet, og det glæder Dansk Akvakulturs bestyrelsesformand Niels Dalsgaard:

”Vi er enige med regeringen og Folketinget i, at der skal investeres flere penge i den grønne omstilling af fødevaresektoren. Som et klimavenligt og ressourceeffektivt fødevareerhverv har vi længe argumenteret for, at akvakultur-erhvervet er et eksempel på, hvordan forskning kan rykke et erhverv i en mere grøn retning, siger Dansk Akvakulturs bestyrelsesformand Niels Dalsgaard.

Han henviser til, at erhvervet har et tæt samarbejde med DTU Aqua og KU Sund, som har givet gode resultater:

Vi har bl.a. opnået gode resultater med forskning i bl.a. plantelaguner og træflis som værktøjer til at reducere miljøpåvirkningen fra vores dambrug. Så vi håber, at forskningsaftalen kan være med til at fastholde akvakulturens rolle som et klimavenligt og ressourceeffektivt fødevareerhverv med en lav miljøpåvirkning, siger Niels Dalsgaard.  

Håber på mere økologi
I aftalen er der også afsat en pulje på 38 mio. kr. målrettet økologiforskning. Dansk Akvakultur håber, at puljen kan være med til at styrke økologisk opdræt yderligere:

”Lige nu ligger hovedudfordringen for økologisk opdræt i BAT-kravene, som forhindrer en udvikling af økologisk opdræt, men vi mener samtidigt, at det er nødvendigt at styrke forskningen i økologi, hvis den økologiske efterspørgsel og eksport skal fordobles, som regeringen ønsker. Derfor er vi meget tilfredse med, at regeringen har afsat penge til økologiforskning, og vi står selvfølgelig klar til at bidrage til de konkrete projekter, siger Niels Dalsgaard.

Dansk Akvakultur også med i nyt GUDP-projekt
I en pressemeddelelse sendt på vegne af Miljø- og Fødevareministeriet blev det den 17. december meddelt, at GUDP’s bestyrelse har givet støtte til 17 nye projekter. Dansk Akvakultur er med i projektet BIOKOS, som inden for projektperioden vil udvikle og kommercialisere et helt nyt produkt til bekæmpelse af hudsnyltere på ferskvandsfisk. Vi ser frem til en spændende projektperiode med, forhåbentligt, gode resultater.

Vil du vide mere om BIOKOS, er du meget velkommen til at kontakte Niels Henrik Henriksen på niels@danskakvakultur.dk.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...