Dansk Akvakultur har afholdt generalforsamling og årsmøder

Den 19. maj 2022 afholdte Dansk Akvakultur årsmøde for dambrug, havbrug og RAS samt ordinær generalforsamling for vores medlemmer. 

Dansk Akvakulturs medlemmer var samlet til en god og spændende dag på Hotel Horisont i Aarhus N, hvor professor Niels Jørgen Olsen fra DTU Veterinærinstituttet gav et indlæg om sit 40 år lange arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af fiskesygdomme.

Nye formænd for brancheudvalgene for RAS og foderfirmaer
Brancheudvalget for RAS har valgt Christian Jørgensen som formand. Vi ønsker ham tillykke med formandsposten. Christian Jørgensen ejer FREA Solutions, FREA A/S og Kærhede Dambrug. Han afløser Thue Holm som formand for udvalget.

I Brancheudvalget for foderfirmaer overtager Hans Erik Bylling, ejer og administrerende direktør i Aller Aqua, formandsposten fra Anders Brandt-Clausen, administrerende direktør i Biomar A/S. Vi ønsker ligeledes Hans Erik tillykke med formandsposten.

Her finder du årsberetningen fra formand Niels Dalgaard kan findes samt årsberetninger fra udvalgsformændene for henholdsvis dambrug, havbrug samt skaldyr og tang.

Tak til alle fremmødte for gode årsmøder og generalforsamling 2022.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...