Dansk Akvakultur har afholdt generalforsamling og årsmøder

Den 19. maj 2022 afholdte Dansk Akvakultur årsmøde for dambrug, havbrug og RAS samt ordinær generalforsamling for vores medlemmer. 

Dansk Akvakulturs medlemmer var samlet til en god og spændende dag på Hotel Horisont i Aarhus N, hvor professor Niels Jørgen Olsen fra DTU Veterinærinstituttet gav et indlæg om sit 40 år lange arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af fiskesygdomme.

Nye formænd for brancheudvalgene for RAS og foderfirmaer
Brancheudvalget for RAS har valgt Christian Jørgensen som formand. Vi ønsker ham tillykke med formandsposten. Christian Jørgensen ejer FREA Solutions, FREA A/S og Kærhede Dambrug. Han afløser Thue Holm som formand for udvalget.

I Brancheudvalget for foderfirmaer overtager Hans Erik Bylling, ejer og administrerende direktør i Aller Aqua, formandsposten fra Anders Brandt-Clausen, administrerende direktør i Biomar A/S. Vi ønsker ligeledes Hans Erik tillykke med formandsposten.

Her finder du årsberetningen fra formand Niels Dalgaard kan findes samt årsberetninger fra udvalgsformændene for henholdsvis dambrug, havbrug samt skaldyr og tang.

Tak til alle fremmødte for gode årsmøder og generalforsamling 2022.

Læs andre nyheder

Høringssvar til vandområdeplaner for 2021-2027

Miljøstyrelsen har haft udkast til Vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027) i høring i 6 måneder til den 22. juni 2022. Dansk Akvakultur har udarbejdet høringssvar, som kan læses her. I vores høringssvar henviser vi til Landbrugs...

Dansk Akvakultur på Naturmøde 2022

På Naturmødet 19.-21. maj indtog Dansk Akvakultur sammen med Danmarks Fiskeriforening (DFPO) og Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) Sydvestkajen i Hirtshals,.På den fælles stand talte vi med danskerne om akvakultur og fiskeri i Danmark. Udover en...

Sashimi Royal fik besøg fra Borgen

Venstres erhvervs- og fiskeriordfører, Torsten Schack, var på besøg hos Sashimi Royal i Hanstholm til en snak om barrierer og muligheder for landbaseret opdræt. Direktør Søren Mattesen (th.) viser Torsten Schack (mf.) og Brian Thomsen (tv.) rundt på det nuværende...

Mød Dansk Akvakultur på Naturmødet

"Røre-fisk" til stor glæde for børnene på naturmøde i Hirtshals. Foto: Dansk Akvakultur. På årets Naturmøde holder Dansk Akvakultur til på Sydvestkajen i Hirtshals, hvor vi har en stand sammen Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation. Her...