Dansk Akvakultur har afholdt generalforsamling og årsmøder

Den 19. maj 2022 afholdte Dansk Akvakultur årsmøde for dambrug, havbrug og RAS samt ordinær generalforsamling for vores medlemmer. 

Dansk Akvakulturs medlemmer var samlet til en god og spændende dag på Hotel Horisont i Aarhus N, hvor professor Niels Jørgen Olsen fra DTU Veterinærinstituttet gav et indlæg om sit 40 år lange arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af fiskesygdomme.

Nye formænd for brancheudvalgene for RAS og foderfirmaer
Brancheudvalget for RAS har valgt Christian Jørgensen som formand. Vi ønsker ham tillykke med formandsposten. Christian Jørgensen ejer FREA Solutions, FREA A/S og Kærhede Dambrug. Han afløser Thue Holm som formand for udvalget.

I Brancheudvalget for foderfirmaer overtager Hans Erik Bylling, ejer og administrerende direktør i Aller Aqua, formandsposten fra Anders Brandt-Clausen, administrerende direktør i Biomar A/S. Vi ønsker ligeledes Hans Erik tillykke med formandsposten.

Her finder du årsberetningen fra formand Niels Dalgaard kan findes samt årsberetninger fra udvalgsformændene for henholdsvis dambrug, havbrug samt skaldyr og tang.

Tak til alle fremmødte for gode årsmøder og generalforsamling 2022.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...