Dansk Akvakultur har afholdt generalforsamling og årsmøder

Den 19. maj 2022 afholdte Dansk Akvakultur årsmøde for dambrug, havbrug og RAS samt ordinær generalforsamling for vores medlemmer. 

Dansk Akvakulturs medlemmer var samlet til en god og spændende dag på Hotel Horisont i Aarhus N, hvor professor Niels Jørgen Olsen fra DTU Veterinærinstituttet gav et indlæg om sit 40 år lange arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af fiskesygdomme.

Nye formænd for brancheudvalgene for RAS og foderfirmaer
Brancheudvalget for RAS har valgt Christian Jørgensen som formand. Vi ønsker ham tillykke med formandsposten. Christian Jørgensen ejer FREA Solutions, FREA A/S og Kærhede Dambrug. Han afløser Thue Holm som formand for udvalget.

I Brancheudvalget for foderfirmaer overtager Hans Erik Bylling, ejer og administrerende direktør i Aller Aqua, formandsposten fra Anders Brandt-Clausen, administrerende direktør i Biomar A/S. Vi ønsker ligeledes Hans Erik tillykke med formandsposten.

Her finder du årsberetningen fra formand Niels Dalgaard kan findes samt årsberetninger fra udvalgsformændene for henholdsvis dambrug, havbrug samt skaldyr og tang.

Tak til alle fremmødte for gode årsmøder og generalforsamling 2022.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...