Dansk Akvakultur: Havbrugene har fulgt alle procedurer og ansøgt rettidigt om miljøgodkendelser i 2014

Da regulering af havbrugenes miljøgodkendelser overgik fra Fiskeriloven til Miljøbeskyttelsesloven skulle alle 19 danske havbrug ansøge om fornyelse af den eksisterende miljøgodkendelse senest den 15. marts 2014. Alle eksisterende havbrug fremsendte derfor fyldestgørende ansøgninger om miljøgodkendelse indenfor fristen. Havbrugenes placering fremgår klart af alle ansøgninger i 2014. Der er tale om fortsættelse af eksisterende virksomhed på samme placering og med samme produktion igennem mange år. På trods af, at ansøgningerne er indsendt rettidigt i 2014 er der er flere havbrug, som endnu ikke har fået fornyet og færdigbehandlet deres miljøgodkendelse.

Ansvaret for placeringstilladelserne blev ligeledes flyttet fra Fiskeristyrelsen til Miljøstyrelsen. Det havde været hjælpsomt, hvis myndighederne på daværende tidspunkt havde vejledt om, at de gældende placeringstilladelser, som Fiskeristyrelsen havde udstedt til havbrugene, skulle ansøges fornyet hos anden myndighed i forbindelse med overdragelse af myndighedsansvaret.

Havbrugenes placeringer er også anerkendt hos andre myndigheder. Det fremgår af f.eks. Søfartstyrelsens officielle søkort for indre danske farvande, og havbrugenes miljøpåvirkning er indarbejdet både i forhold til vandområdeplaner og habitatplaner hos Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Havbrugenes placeringer og placeringstilladelser er således udpeget og tildelt i overensstemmelse med lovgivningen – og myndighedernes krav på tidspunktet for det pågældende havbrugs etablering.

Dansk Akvakultur har tidligere i et juridisk notat gjort Miljø- og Fødevareministeriet opmærksom på de administrative spørgsmål om placeringstilladelserne, og vi vil meget gerne samarbejde med Miljøstyrelsen om at få sagerne på plads.

For yderligere kommentarer, kontakt:

Brian Thomsen, Direktør: 40 76 28 70

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...